INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATPublikacje- Nauki ekonomiczne

Szkoła wyższa w ujęciu teorii zarządzania Zdzisław Wojciechowski (IOZ) - Współautor, 2005 Warszawa, wydawnictwo: -, stron: 212

Poziom satysfakcji studentów jako składnik jakości kształcenia Zdzisław Wojciechowski (IOZ) - Autor, 2008 Warszawa, wydawnictwo: -, stron: 154

Zarzadzanie w gospodarce postindustrialnej Kazimierz Piotrkowski (IOZ) - Współautor, 2009 Warszawa, wydawnictwo: Wyd. ALMAMER WSE Warszawa, stron: 120, ISBN/ISSN: 978-83-60197-79-0

Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej Wiesław Gonciarski (IOZ) - Redaktor, 2010 Warszawa, wydawnictwo: -, stron: 326, ISBN/ISSN: 978-83-61486-79-4

Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania l Piotr Zaskórski (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, stron: 248, ISBN/ISSN: 978-83-62954-04-9

Strategie informacyjne w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi; Piotr Zaskórski (IOZ) - Autor, 2005 Warszawa, wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, stron: 286, ISBN/ISSN: 83-89399-75-X

Poszukiwanie nowych koncepcji i metod zarządzania PDF Drukuj Email Wiesław Gonciarski (IOZ) - Redaktor, 2008 Warszawa, wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, stron: 300, ISBN/ISSN: 978-83-61486-02-2

Wybrane koncepcje i metody zarządzania początku XXI wieku Wiesław Gonciarski (IOZ) - Redaktor, Piotr Zaskórski (IOZ) - Redaktor, 2009 Warszawa, wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, stron: 264, ISBN/ISSN: 978-83-61486-61-9

Wypalanie śladów w mózgu. Wstęp do teorii komunikacji marketingowej; Krzysztof Sołoducha (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, stron: 278, ISBN/ISSN: 978-83-61486-55-8 Książka jest próbą zarysowania przestrzeni teoretycznej, w ramach której można szukać odpowiedzi na pytanie o miejsce i sposób reakcji teorii komunikacji marketingowej na nowe zjawiska cywilizacyjne, rozwój techniki medialnej oraz badań mózgu

Uwarunkowania wewnętrzne organizacji źródłem jej potencjału; Wiesława Załoga (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, stron: 241, ISBN/ISSN: 978-83-62954-21-6


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-950 Warszawa 49 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2013