INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATPublikacje- humanistyczne

Od etyki do bioetyki Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2007 Warszawa, wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, stron: 280, ISBN/ISSN: 978-83-89399-38-0

Wartość pracy w polskiej tradycji moralnej Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2008 Warszawa, wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, stron: 187, ISBN/ISSN: 978-83-89399-

Wybrane zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa Waldemar Kaczmarek (IOZ) - Współautor, 2010, wydawnictwo: -, stron: 220, ISBN/ISSN: 978-83-932027-0-6

Pole walki jako antynomia bezpieczeństwa Marek Adamkiewicz (IOZ) - Redaktor, 2010 Warszawa, wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, stron: 200, ISBN/ISSN: 978-83-61486-73-2

Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskie PDF Drukuj Email sobota, 16 marca 2013 17:37 Bogusław Jagusiak (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, wydawnictwo: Elipsa, stron: 504, ISBN/ISSN: 978-83-7151-007-6

Polska demokracja a zmiany systemowe po 1989r. Zarys ontologiczny [w:] J. Dzwończak, Jerzy Kornaś (red), Polska transformacja. Oczekiwania i rzeczywistość, T2; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011 Arnold Warchał (IOZ) - Autor, 2011 Kraków, wydawnictwo: -, ISBN/ISSN: 978-83-62511-50-1 Autor podejmuje ocenę przemian ustrojowych po roku 1989 na podstawie efektów funkcjonowania państwa i jego instytucji w odniesieniu do społecznego wymiaru zmian.

Etos pracy i deontologia zawodowa Marian Kasperski (IOZ) - Redaktor, 2011 Warszawa, wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, stron: 407, ISBN/ISSN: 978-83-62954-24-7

Oblicza śmierci. Propedeutyka tanatologii Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2005 Warszawa, wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne, stron: 470

Wydział Cybernetyki 1968-2008 Wojciech Włodarkiewicz (IOZ) - Redaktor, 2008, wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna Recenzja wydawnicza monografii pt. Wartości - tradycja i współczesność Marek Adamkiewicz (IOZ) - Współautor, 2009 Katowice, wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, stron: 196, ISBN/ISSN: 978-83-226-1816-5

Praca i bezrobocie jako determinanty bezpieczeństwa narodowego Marian Kasperski (IOZ) - Redaktor, 2010 Warszawa, wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, stron: 280, ISBN/ISSN: 978-83-61486-88-6

Edukacja dla bezpieczeństwa - bezpieczeństwo w edukacji cz. I Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa Janusz Świniarski (IOZ) - Redaktor, 2010 Siedlce, wydawnictwo: -, stron: 350, ISBN/ISSN: 978-83-7051-606-2

Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski Bogusław Jagusiak (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, wydawnictwo: DIFIN, stron: 196, ISBN/ISSN: 978-83-7641-421-8

Język i egzystencja. O problemie kategoryzacji w filozofii Hansa Lippsa Krzysztof Sołoducha (IOZ) - Autor, 2011, wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, ISBN/ISSN: 978-83-62954-26-1

60 lat Wydziału Elektroniki Janusz Rybiński (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, stron: 699, ISBN/ISSN: ISBN 978-83-62954-17 W monografii zaprezentowano zarys dziejów jednego z najstarszych wydziałów w WAT, Wydziału Elektroniki. Pokazano jego rozwój, oraz współczesność w zakresie zmian strukturalnych, prac naukowo - badawczych i dydaktyki


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-950 Warszawa 49 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2013