INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATRozdziały w monografiach nauki humanistyczne

Rozdział: Skuteczność zarządzania a efektywność organizacji Monografia: -; Zdzisław Wojciechowski (IOZ) - Współautor, 2004 Warszawa, ISBN/ISSN: 83-86990-96-1

Rozdział: Zarządzanie przez kulturę Monografia: Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji; Marek Świątkowski (IOZ) - Autor, 2005

Rozdział: Kierowanie ludźmi w przekształcających się organizacjach Monografia: Zarządzanie potencjałem społecznym w nowoczesnej organizacji; Wiesław Gonciarski (IOZ) - Autor, 2005, ISBN/ISSN: 83-89416-58-1

Rozdział: jakość kapitału ludzkiego w procesie tworzenia konkurencyjności przedsiębiorstwa Monografia: Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku; Zdzisław Wojciechowski (IOZ) - Autor, 2006 Warszawa, ISBN/ISSN: 83-89399-23-7

Rozdział: Ocena normalizacji i potrzeby normalizacyjne w logistyce, w Ocena normalizacji i potrzeby normalizacyjne w logistyce, w aspekcie integracji z NATO i UE Monografia: Ocena jakości i kodyfikacji wyrobów w ramach dostaw na rynki NATO i UE w świetle regulacji prawnych; Włodzimierz Miszalski (IOZ) - Współautor, Henryk Popiel (IOZ) - Współautor, 2006 Warszawa, ISBN/ISSN: 83-60283-25-7

Rozdział: Globalizacja i wzrost znaczenia wiedzy jako uwarunkowania zarządzania Monografia: Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku; Wiesław Gonciarski (IOZ) - Autor, 2006 Warszawa

Rozdział: Menedżer jako kreator wartości kapitału ludzkiego Monografia: Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji; Wiesław Gonciarski (IOZ) - Autor, 2007 Katowice

Rozdział: Systemy zarządzania jakością według normy ISO 9001 Monografia: Poszukiwanie nowych koncepcji i metod zarządzania; Henryk Popiel (IOZ) - Autor, 2008 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-02-2

Rozdział: Procedury oceny jakości wyrobów wprowadzanych na rynki Unii Europejskiej Monografia: Współczesne wyzwania europejskie; Henryk Popiel (IOZ) - Autor, 2008 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-89399-748

Rozdział: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kształtującej się gospodarki postindustrialnej w Polsce Monografia: Zarządzanie w gospodarce postindustrialnej; Marek Świątkowski (IOZ) - Autor, 2009 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-60197-79-0

Rozdział: Zarządzanie kapitałem ludzkim a realizacja funkcji personalnej firmy - kierunki zmian Monografia: -; Kazimierz Piotrkowski (IOZ) - Współautor, 2009 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-60197-79-0

Rozdział: Wpływ gospodarki cyfrowej na koszty jakośc Monografia: Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne; Wiesław Gonciarski (IOZ) - Autor, 2009 Katowice, ISBN/ISSN: 978-83-7246-839-0

Rozdział: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania stosowane w przedsiębiorstwach postindustrialnych Monografia: Zarządzanie w gospodarce postindustrialnej; Wiesław Gonciarski (IOZ) - Autor, 2009 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-60197-79-0

Rozdział: Informacja jako podstawa rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w dobie gospodarki cyfrowej Monografia: Wybrane koncepcje i metody zarządzania początku XXI wieku; Zdzisław Wojciechowski (IOZ) - Autor, 2009 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-61-9

Rozdział: Ciągłość informacyjno-decyzyjna warunkiem bezpieczeństwa organizacji gospodarczej Monografia: Wybrane koncepcje i metody zarządzania początku XXI wieku; Piotr Zaskórski (IOZ) - Autor, 2009

Rozdział: Wartość pracy a migracja europejska młodych PolakówMonografia: Praca i bezrobocie jako determinanty bezpieczeństwa narodowego.; Stanisław Ptaszek (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-88-6

Rozdział: Technologia cyfrowa w procesach kreowania nowej jakości zarządzania Monografia: Komunikacja i jakość w zarządzaniu; Wiesław Gonciarski (IOZ) - Współautor, 2010 Kraków, ISBN/ISSN: 978-83-233-2935-0

Rozdział: Specyficzne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w firmach (organizacjach) wykorzystujących technologie cyfrową Monografia: Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej; Kazimierz Piotrkowski (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61-486-79-4

Rozdział: Outplacement jako nowoczesna metoda stosowana w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa Monografia: Nowoczesność przemysłu i usług; Kazimierz Piotrkowski (IOZ) - Współautor, 2010 Katowice, ISBN/ISSN: 978-83-85587-26-2

Rozdział: Organizacja w gospodarce cyfrowej Monografia: Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej; Wiesław Gonciarski (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-79-4

Rozdział: Metodologie stosowane we współczesnych procedurach planowania strategii komunikacji - próba zestawienia PDF Drukuj Email sobota, 16 marca 2013 18:33 Monografia: Wypalanie śladów w mózgu. Wstęp do teorii komunikacji marketingowej; Krzysztof Sołoducha (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-55-8

Rozdział: Istota technologii cyfrowe Monografia: Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej; Piotr Zaskórski (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-79-4 Przedstawiono istotę technologii cyfrowych i ich ewolucję

Rozdział: INŻYNIERIA SYSTEMÓW GOSPODARKI CYFROWEJ PDF Drukuj Monografia: Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej; Piotr Zaskórski (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-79-4

Rozdział: Engineers in education Monografia: Engineering Issues and Challenges for Development - pod red. Tony Marjoram; Włodzimierz Miszalski (IOZ) - Autor, 2010 Paryż, ISBN/ISSN: 978-92-3-104156-3

Rozdział: Determinanty wartości rynkowej przedsiębiorstw - makrootoczenie Monografia: Wybrane koncepcje i metody zarządzania początku XXI wieku; Monika Murawska (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-61-9

Rozdział: Zarządzanie zmianą w procesie kierowania zasobami ludzkimi w organizacji Monografia: -; Wiesława Załoga (IOZ) - Autor, 2011 Szczytno, ISBN/ISSN: 978-83-7462-296-7

Rozdział: Wybór strategii zarządzania wartością klienta ; w monografii pod red. Dobiegała-Korona B., Masiukiewicz P. pt. "Budowa wartości klienta. Teoria i praktyka" Monografia: -; Alicja Krzepicka (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: do uzupełnienia

Rozdział: The role of marketing in the modern organization w: monografii G.O'Sullivan, Toruński J., Wyrębek H., pt.: "Strategic management and knowledge management. How to use intellectual potential of employees to create an open to change organization", Monografia: -; Alicja Krzepicka (IOZ) - Współautor, 2011 Siedlce, ISBN/ISSN: ISBN: 978-83-62304-4

We współczesnej rzeczywistości rynkowej wiedza na temat marketingu jest niezbędna i odnosi się nie tylko do tych organizacji, które dopiero wkraczają na rynek, ale także dotyczy konsumentów dokonujących nieustannych wyborów związanych z podejmowanymi przez nich decyzjami zakupowymi. Marketing jest sposobem myślenia zarówno o rynku, jak i o przedsiębiorstwie, w szczególności zaś o jego roli i zadaniach mających na celu zapewnienie przetrwania oraz dalszego rozwoju. Marketing powinien być stosowany przez wszystkie podmioty, zarówno produkcyjne, handlowe i usługowe ale także przez organizacje nie nastawione na zysk.

Rozdział: Rola zarządzania relacjami z klientem i programów lojalnościowych w bankach w monografii pt. Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji pod red. J. Teczke, J. Czekaj Monografia: -; Wioletta Wereda (IOZ) - Autor, 2011 Kraków, ISBN/ISSN: 978-83-930382-5-1

Rozdział: Outplacement - nowoczesna i skuteczna metoda w zarządzaniu zasobami ludzkimi (w:) Przełomy w zarządzaniu . Zarządzanie zasobami ludzkimi. Monografia pod red. nauk. Małgorzty Czerskiej i Małgorzaty Gablety Monografia: -; Kazimierz Piotrkowski (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-7285-599-2

Rozdział: New marketing in building a customer lifetime value (Nowy marketing w budowaniu wartości klienta) ; współautor prof. dr hab. Dobiegała-Korona B.; w monografii pt. "..." Monografia: -; Alicja Krzepicka (IOZ) - Współautor, 2011, ISBN/ISSN:

Rozdział: Koncepcja procesowych modeli zarządzania w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania Monografia: ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ W WARUNKACH RYZYKA UTRATY INFORMACYJNEJ CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA. ISBN 978-83-62954-04-9. Wyd. WAT, Warszawa 2011. s.248 . Pod red. naukową P. Zaskórskiego ; Jacek Woźniak (IOZ) - Współautor, Piotr Zaskórski (IOZ) - Autor, Grzegorz Pieniążek (IOZ) - Współautor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-62954-04-9

Rozdział: Functionality of Web forms applied in information systems of dispersed process teams as a tool of employees'participation in innovative processes (w:) P. Lendzion (red.) The organizational change management Monografia: -; Jacek Woźniak (IOZ) - Autor, 2011 Łódź, ISBN/ISSN: 978-83-61215-34-9

Rozdział: Ewolucyjna i rozwojowa funkcja oceniania pracowników w polskich przedsiębiorstwach (w:) Nowoczesność przemysłu i usług. Nowatorskie Koncepcje zarządzania organizacjami. Monografia pod red. nauk. Jana Pyki Monografia: -; Kazimierz Piotrkowski (IOZ) - Autor, 2011 Katowice, ISBN/ISSN: 978-83-85587-28-3

Rozdział: Czynniki decydujące o trwałości relacji z klientami w monografii: Dobiegała-Korona B., Doligalski T., pt. Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce Monografia: -; Alicja Krzepicka (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-7378-618-9

Rozdział: Bezrobocie jako czynnik zagrażajacy bezpieczeństwu (w:) Tożsamość bezpieczenstwa wewnętrznego - miejsce, rola i funkcje. Monogafia pod redakcja nauk. Ryszarda Grosseta Monografia: -; Kazimierz Piotrkowski (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-62250-09-7

Rozdział: Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie wymagań norm ISO serii 9000-2000 PDF Monografia: ; Zdzisław Wojciechowski (IOZ) - Współautor, 2002 Warszawa, ISBN/ISSN: 83-86990-48-1

Rozdział: Zarządzanie zasobami ludzkimi jako funkcja menedżerska Monografia: Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji; Wiesław Gonciarski (IOZ) - Autor, 2005, ISBN/ISSN: 978-83-89416-58-1

Rozdział: Konflikty w organizacji Monografia: Zarządzanie potencjałem społecznym w nowoczesnej organizacji; Wiesław Gonciarski (IOZ) - Autor, 2005, ISBN/ISSN: 83-89416-58-1

Rozdział: Jakość kształcenia w teorii Monografia: -; Zdzisław Wojciechowski (IOZ) - Współautor, 2005 Warszawa, ISBN/ISSN: 83-89226-20-0

Rozdział: Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie Monografia: Bezrobotny i co dalej; Zdzisław Wojciechowski (IOZ) - Współautor, 2006 Warszawa, ISBN/ISSN: 83-60197-31-8

Rozdział: Niektóre specyficzne aspekty kierowania ludźmi we współczesnej organizacji Monografia: Człowiek w organizacji (wybrane problemy) - pod red. W. Bańki; Wiesław Gonciarski (IOZ) - Autor, 2006, ISBN/ISSN: 978-89416-84-0

Rozdział: Strategiczna Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie monitorowania rozwoju potencjału ludzkiego w organizacji Monografia: Metody i techniki zarządzania personelem; Zdzisław Wojciechowski (IOZ) - Współautor, 2007 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-8389399-71-7

Rozdział: Dzielenie się wiedzą w wzrost wartości kapitału ludzkiego w organizacji Monografia: Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji; Marek Świątkowski (IOZ) - Autor, 2007 Katowice

Rozdział: Specyficzne aspekty zarządzania w warunkach gospodarki cyfrowej Monografia: Poszukiwanie nowych koncepcji i metod zarządzania; Wiesław Gonciarski (IOZ) - Autor, 2008 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-02-2

Rozdział: Zarządzanie zaufaniem jako determinanta skuteczności nowoczesnych organizacjiMonografia: Wybrane koncepcje i metody zarządzania początku XXI wieku; Marek Świątkowski (IOZ) - Autor, 2009 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61-9

Rozdział: Zarządzanie projakościwe w warunkach gospodarki postindustrialnej Monografia: Zarządzanie w gospodarce postindustrialnej; Zdzisław Wojciechowski (IOZ) - Autor, 2009

Rozdział: Zarządzanie 2.0. in statu nascendi, rozdział Monografia: Wybrane koncepcje i metody zarządzania początku XXI wieku; Wiesław Gonciarski (IOZ) - Autor, 2009 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-61-9

Rozdział: Poszukiwanie nowych paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem Monografia: Wybrane zagadnienia funkcjonowania podsystemów gospodarki polskiej; Wiesław Gonciarski (IOZ) - Autor, 2009 Kraków, ISBN/ISSN: 978-83-7464-237-8

Rozdział: Integrowanie systemów zarządzania jakością Monografia: Wybrane koncepcje i metody zarządzania początku XXI wieku; Henryk Popiel (IOZ) - Autor, 2009, ISBN/ISSN: 978-83-61486-61-9

Rozdział: Crowdsourcing jako innowacyjna metoda zarządzania Monografia: Wybrane koncepcje i metody zarządzania początku XXI wieku; Agnieszka Ścisło (IOZ) - Autor, 2009 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-61-9

Rozdział: Wypalanie znaków w mózgu Monografia: Wypalanie śladów w mózgu. Wstęp do teorii komunikacji marketingowej; Krzysztof Sołoducha (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 9788361486558

Rozdział: Telepraca jako nowoczesna forma zatrudnienia w przedsiębiorsrwie Monografia: Intytucjonalistyka,; teoria ,metodologia , praktyka; Kazimierz Piotrkowski (IOZ) - Autor, 2010, ISBN/ISSN: 978-985-521-158-8

Rozdział: Sposoby i mechanizmy zachowania bezpieczeństwa Monografia: Infrastruktura bezpieczeństwa publicznego; Kazimierz Piotrkowski (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-62250-04-2

Rozdział: Psychologiczne aspekty zarządzania w gospodarce opartej na nowoczesnych technologiach Monografia: Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej; Katarzyna Gurmińska (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-79-4

Rozdział: Organizacyjne aspekty wirtualizacji biznesu i zarządzania w gospodarce cyfrowej Monografia: Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej; Marek Świątkowski (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-79-4

Rozdział: Modele wykorzystania zasobów zewnętrznych przez przedsiębiorstwa w gospodarce cyfrowej Monografia: Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej; Agnieszka Ścisło (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: ISBN 978-83-61486-79

Rozdział: Marka hegemoniczna - problem modelu komunikacji Monografia: Wypalanie śladów w mózgu. Wstęp do teorii komunikacji marketingowej; Krzysztof Sołoducha (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-55-8

Rozdział: Informacja i wiedza w kreowaniu innowacyjności w erze gospodarki cyfrowej Monografia: Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej; Zdzisław Wojciechowski (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-79-4

Rozdział: Gospodarka cyfrowa - powstanie i etapy rozwoju Monografia: Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej; Wiesław Gonciarski (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-79-4

Rozdział: Efektywność funkcjonowania aliansu strategicznego Monografia: Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie; Janusz Kostecki (IOZ) - Autor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: będzie uzup.

Rozdział: Ciągłość działania organizacji w warunkach asymetrii informacyjnej Monografia: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - RÓŻNE OBLICZA pod redakcją Romualda GROCKIEGO Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych "ASESOR" Brak współautor Grzegorz Pieniążek:; Piotr Zaskórski (IOZ) - Współautor, 2010 Wrocław, ISBN/ISSN: ISBN 83-89898-65-9

Rozdział: Zarządzanie 2.0 - przyczyny powstania i główne założenia - rozdział w monografii: Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny, t.1, [red.] Z. Dworzecki, B.Nogalski, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2011 Monografia: -; Wiesław Gonciarski (IOZ) - Autor, 2011, ISBN/ISSN: 978-83-7285-598-5

Rozdział: Wybrane aspekty analizy potencjału organizacyjnego w zarządzaniu procesowym Monografia: Uwarunkowania wewnętrzne organizacji źródłem jej potencjału; Jacek Woźniak (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-8362954-21-6

Rozdział: Struktury i strategie zarządzania organizacją, - wspołautor rozdziału P.Zaskórski Monografia: ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ W WARUNKACH RYZYKA UTRATY INFORMACYJNEJ CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA. ISBN 978-83-62954-04-9. Wyd. WAT, Warszawa 2011. s.248 . Pod red. naukową P. Zaskórskiego ; Wiesław Gonciarski (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-62954-04-9

Rozdział: Procesy outsourcingu w zapewnianiu informacyjnej ciągłości działania organizacji Monografia: Bezpieczeństwo współczesnego świata - informatyka, technika i gospodarka; Jacek Woźniak (IOZ) - Współautor, Piotr Zaskórski (IOZ) - Współautor, 2011 Poznań, ISBN/ISSN: 978-83-61449-40-9

Rozdział: OCENA RACJONALNOŚCI POZIOMU I STRUKTURY KOSZTÓW PRACY NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO Monografia: -; Anna Kuczyńska-Cesarz (IOZ) - Autor, 2011 Szczytno, ISBN/ISSN: 978-83-7462-302-5

Rozdział: Metodyczne aspekty unifikacji organizacyjnych procedur ciągłosci działania, - współautor rozdziału P.Zaskórski Monografia: ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ W WARUNKACH RYZYKA UTRATY INFORMACYJNEJ CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA. ISBN 978-83-62954-04-9. Wyd. WAT, Warszawa 2011. s.248 . Pod red. naukową P. Zaskórskiego ; Wiesław Gonciarski (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-62954-04-9

Rozdział: Klasyfikacja i wartościowanie zagrożeń dla zasobów informacyjnych organizacji Monografia: ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ W WARUNKACH RYZYKA UTRATY INFORMACYJNEJ CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA. ISBN 978-83-62954-04-9. Wyd. WAT, Warszawa 2011. s.248 . Pod red. naukową P. Zaskórskiego ; Krzysztof Liderman (ITA) - Autor, Piotr Zaskórski (IOZ) - Współautor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-62954-04-9

Rozdział: Finansowe aspekty działalności terrorystycznej (w:) monografii Terroryzm a bezpieczeństwo państwa w erze globalizacji pod red R. Jakubczaka, R. Radziejewskiego Monografia: -; Janusz Kostecki (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61954-27-8

Rozdział: Drzewa decyzyjne narzędziem strategicznej analizy wartości ryzyka w procesach produkcyjnych w strukturach rozproszonych Monografia: Uwarunkowania wewnętrzne organizacji źródłem jej potencjału; Jacek Woźniak (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-8362954-21-6

Rozdział: Conditions for the innovation processes rozdział w monografii pod red B. Dobiegała-Korona, P. Masiukiewicz pt. "Innovations in building of client valueMonografia: -; Alicja Krzepicka (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: do uzupełnienia

Rozdział: Technology and its influence on changes in marketing (Technologia i jej wpływ na zmiany w marketingu) ; w: monografii pt. XII Information and Communication Technologies for e-Business Monografia: -; Alicja Krzepicka (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: do uzupełnienia


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-950 Warszawa 49 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2013