INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATCzasopisma Nauki ekonomiczne

1. An Evolution of Security Environment and Armament Development Planning; Włodzimierz Miszalski (IOZ) - Współautor, 2011 Warszawa, pp: 263-286, ISBN/ISSN: 2082-2677

2. Analiza sytuacji rynkowej międzynarodowego koncernu handlowego ; Zdzisław Wojciechowski (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 109-130, ISBN/ISSN: 1896-9380

3. Badanie wpływu kosztów pracy na rozwój przedsiębiorstwa; Anna Kuczyńska-Cesarz (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 295-299, ISBN/ISSN: 1896-9380

4. EWALUACJA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA ; Piotr Zaskórski (IOZ) - Autor, Piotr Skopiński (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

5. Filozofia Kaizen źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa ; Piotr Zaskórski (IOZ) - Współautor, 2011 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 205-222, ISBN/ISSN: 1896-9380

6. GAZPROM Korporacja globalna i jej wpływ na wizerunek Rosji; Ryszard Ławniczak (IOZ) - Autor, 2011, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, pp: 41-52

7. General Management Involvement in Human Resources Management; Marek Świątkowski (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 49-57, ISBN/ISSN: 1896-9380

8. Gospodarka polska - szanse i zagrożenia rozwoju; Henryk Pałaszewski (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, ISBN/ISSN: 978-83-61486-77-0

9. Information benchmarking strategy in managing efficiency and quality of production process; Jacek Woźniak (IOZ) - Współautor, Piotr Zaskórski (IOZ) - Współautor, 2011 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 135-145, ISBN/ISSN: 1896-9380

10. KU SPOŁECZEŃSTWU INFORMACYJNEMU. Wyd. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Biuletyn "Innowacyjni"; www.smartlink.pl, Poznań 2011.s..3.; Piotr Zaskórski (IOZ) - Autor, 2011 Poznań

11. Koncepcja SIX SIGMA jako kompleksowe spojrzenie na jakość; Piotr Zaskórski (IOZ) - Współautor, 2011 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 189-204, ISBN/ISSN: 1896-9380

12. Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Henryk Popiel (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 146-155, ISBN/ISSN: 978-83-61486-77-0

13. Koszty pracy i ich wpływ na funkcjonowanie aliansu ; Anna Kuczyńska-Cesarz (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY KWARTALNIK TEORETYCZNY, ISBN/ISSN: 1733-3156

14. Kreowanie wizerunku jednostki w organizacji publicznej poprzez marketing personalny; Wioletta Wereda (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, ISBN/ISSN: 1898-9380

15. Kronika najważniejszych wydarzeń w Instytucie Organizacji i Zarządzania w roku akademickim 2010/2011; Henryk Popiel (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 332-338, ISBN/ISSN: 1896-9380

16. Kryterium bezpieczeństwa informacyjnego w projektowaniu systemów biznesowych; Piotr Zaskórski (IOZ) - Współautor, Grzegorz Pieniążek (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 2082-2677

17. Kształtowanie cen akcji przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - perspektywa minionego dwudziestolecia; Monika Murawska (IOZ) - Autor, 2011, PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, pp: 181-193, ISBN/ISSN: ISNN 1732-1565

18. Lider w procesie integracji po fuzji; Celina Sołek (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 76-86, ISBN/ISSN: 2082-2677

19. MODELOWANIE SYSTEMÓW BIZNESOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WARTOŚCIOWANIA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ORGANIZACJI ; Grzegorz Pieniążek (IOZ) - Współautor, 2011 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 237-251, ISBN/ISSN: 1896-9380

20. Mapa ryzyka w projektowaniu organizacji procesowej; Jacek Woźniak (IOZ) - Autor, Piotr Zaskórski (IOZ) - Współautor, 2011 Warszawa, STUDIA Bezpieczeństwa Narodowego, pp: 327-347, ISBN/ISSN: 2082--2677

21. National Security Studies - a new discipline in social sciences; Włodzimierz Miszalski (IOZ) - Współautor, 2011 Warszawa, pp: 5-12, ISBN/ISSN: 2082-2677

22. OCENA ELEMENTÓW POTENCJAŁU GOSPODARCZO-OBRONNEGO POLSKI I ZAGROŻENIA ZE STRONY SĄSIADÓW PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ W UJĘCIU EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO w ''STUDIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO '' nr 2; Leszek Lisiecki (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa

23. OSOBOWOŚĆ CZYNNIKIEM WARUNKUJACYM ZACHOWANIA KONSUMENTÓW NA RYNKU; Jolanta Tarapata (IOZ) - Autor, 2011 Bydgoszcz, STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, pp: 97-109, ISBN/ISSN: 1732-324X , Konferencja: XIV konferencja naukowa na temat "Zachowania konsumenckie. Stan. Uwarunkowania. Tendencje"

24. Od redakcji; Monika Murawska (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 5-6

25. Opakowanie jako wartość dla polskiego klienta.; Alicja Krzepicka (IOZ) - Autor, 2011 Bydgoszcz, STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, pp: 210-220, ISBN/ISSN: ISSN 1732-324X

26. RYNEK PRACY A KRYZYS FINANSOWY I EKONOMICZNY; Leszek Lisiecki (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, Nowoczesne Systemy Zarządzania, pp: 261-276, ISBN/ISSN: 1896-9380

27. Realizacja strategii specjalizacji i dywersyfikacji przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; Monika Murawska (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 110-118, ISBN/ISSN: ?????

28. Redakcja naukowa czasopisma, Zeszyt nr 6/2011; Monika Murawska (IOZ) - Redaktor, 2011 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 1-338, ISBN/ISSN: 1896-9380

29. Rola marketingu w budowaniu wartości klienta w przedsiębiorstwach w Polsce.; Alicja Krzepicka (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, HANDEL WEWNĘTRZNY, pp: 108-115, ISBN/ISSN: ISSN 0438-5403

30. Równowaga finansów publicznych w ekonomii i teorii fiskalnej. W: Biuletyn Analityczny 5/2011 Akademii Finansów w Warszawie; Janusz Kostecki (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, pp: 7-21

31. Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: czynniki wzrostu wartości rynkowej; Monika Murawska (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 119-134

32. Studenci jako egzemplifikacja pokolenia Y; Wiesław Gonciarski (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, Nowoczesne Systemy Zarządzania

33. System motywowania i wynagradzania pracowników w polskich firmach .; Kazimierz Piotrkowski (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, ISBN/ISSN: 1896-9380

34. Trendsetterzy jako liderzy opinii konsumentów; Marta Miszczak (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 20-27, ISBN/ISSN: 978-83-6148-77-0

35. Wartość dla klienta a społecznie odpowiedzialny marketing; współautor prof. dr hab. Dobiegała-Korona B.; Alicja Krzepicka (IOZ) - Współautor, 2011, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, ISBN/ISSN: do uzupełnienia

36. Wartość marki w warunkach podwyższonego ryzyka; Alicja Krzepicka (IOZ) - Autor, 2011 Gdańsk, PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, pp: 195-204, ISBN/ISSN: 1732-1565

37. Wybrane aspekty zarządzania własnością intelektualną; Janusz Rybiński (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, pp: 48-54, ISBN/ISSN: 0860-6846     38. Wyjątkowe zagrożenia dla przedsiębiorstw; Agnieszka Ścisło (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

39. Wykorzystanie badań marketingowych w kształtowaniu relacji z klientami; Alicja Krzepicka (IOZ) - Współautor, 2011 Wrocław, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, pp: 84-92, ISBN/ISSN: ISSN 1899-3192; ISSN

40. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W UJĘCIU KRYTERIÓW JAKOŚCI ZESPOŁU PROJEKTOWEGO ; Piotr Zaskórski (IOZ) - Współautor, 2011 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 223-237, ISBN/ISSN: 1896-9380

41. Zarządzanie w XXI wieku implikacje strategiczne i organizacyjne w czasopiśmie Zeszyty Naukowe UE w Katowicach "Studia Ekonomiczne"; Alicja Krzepicka (IOZ) - Autor, 2011 Katowice, STUDIA EKONOMICZNE, ISBN/ISSN: do uzupełnienia

42. Zarządzanie w zglobalizowanym świecie; Wiesław Gonciarski (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

43. Zarządzanie wiedzą nowoczesną metodą zarządzania organizacją XXI wieku; Jolanta Tarapata (IOZ) - Autor, 2011 Katowice, STUDIA EKONOMICZNE, ISBN/ISSN: do uzupełnienia

44. Znaczenie czynnika wiedzy w kształtowaniu kosztów pracy. ; Wiesława Załoga (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, Nowoczesne Systemy Zarządzania, pp: 45-59, ISBN/ISSN: 000-00-0000

45. Branding emocjonalny. Zasady i techniki; Krzysztof Sołoducha (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 217-235

46. Business Intelligence Systems As a Tool of Value Based Management; Piotr Zaskórski (IOZ) - Autor, 2010 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 121-133, ISBN/ISSN: 1896-9380

47. Business Intelligence Systems as a tool of Value Based Management; Jacek Woźniak (IOZ) - Autor, Piotr Zaskórski (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 149-164, ISBN/ISSN: 1896-9380

48. Education for the future ; Włodzimierz Miszalski (IOZ) - Autor, 2010 Paryż, IDEAS, pp: 5-8

49. Etos pracy w Polsce przed zmianą ustrojową; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2010 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 8-19, ISBN/ISSN: 1896-9380

50. Internationalization of Engineering Education and the Idea of World Univerity of Technology ; Włodzimierz Miszalski (IOZ) - Autor, 2010 Paryż, IDEAS, pp: 48-54

51. Koszt pracy jako kategoria ekonomiczno - finansowa i rachunkowa; Leszek Lisiecki (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 40-49, ISBN/ISSN: 1896-9380

52. Koszty pracy na tle kosztów całkowitych w przedsiębiorstwie; Anna Kuczyńska-Cesarz (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 35-40, ISBN/ISSN: 1896-9380

53. Kronika najważniejszych wydarzeń w Instytucie Organizacji i Zarządzania w roku akademickim 2009/2010; Henryk Popiel (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, ISBN/ISSN: 1896-9380

54. Nowoczesne systemy zarządzania; Marta Miszczak (IOZ) - Redaktor, 2010 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, ISBN/ISSN: 1896-9380

55. ORGANIZACJA JAKO OBIEKT PROJEKTOWANIA W ASPEKCIE JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW BIZNESOWYCH. ; Piotr Zaskórski (IOZ) - Współautor, Piotr Skopiński (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, ISBN/ISSN: 1896-9380

56. Philosophical Perspective on Engeneering and Politics; Arnold Warchał (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, IDEAS, pp: 54-62, ISBN/ISSN: 978-83-931190-04

57. Porównanie kosztów pracy z tytułu umowy o pracę i alternatywnych form zatrudnienia; Wiesława Załoga (IOZ) - Autor, 2010 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, ISBN/ISSN: 1896-9380

58. Pracowity rok koła naukowego „Strategia” ; Wiesława Załoga (IOZ) - Autor, 2010 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 292-300, ISBN/ISSN: 1896-9380

59. Recenzja monografii "Dobra intelektualne. Problemy międzynarodowej ochrony, autorstwa prof. Leonarda Łukaszuka; Janusz Rybiński (IOZ) - Współautor, 2010, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, pp: 93-95, ISBN/ISSN: 0860-6846

60. System zarządzania jakością w laboratoriach badawczych i wzorcujących; Henryk Popiel (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, ISBN/ISSN: 1896-9380

61. Transport kombinowany jako ważne ogniwo w łańcuchu dostaw towarów; Kazimierz Piotrkowski (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ZESZYTY NAUKOWE - ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA, pp: 133-142, ISBN/ISSN: 1897-0249

62. Twórcze rozwiązywanie problemów; Katarzyna Gurmińska (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 156-167

63. Wpływ postępu technicznego i innowacyjności na koszty pracy; Janusz Kostecki (IOZ) - Autor, 2010 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 61-71, ISBN/ISSN: 1896-9380

64. Wykorzystanie statystyk do testowania hipotez, budowania wskaźników i wnioskowania w zakresie wynalazczości i  racjonalizacji w resorcie Obrony Narodowej; Janusz Rybiński (IOZ) - Autor, 2010 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 272-289, ISBN/ISSN: 1896-9380

65. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ASPEKCIE UNIWERSALIZACJI METODYKI WYZNACZANEJ ZAKRESEM PROJEKTU; Piotr Zaskórski (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, ISBN/ISSN: 1896-9380

66. Zarządzanie cyklem szkoleniowym w organizacji uczącej się; Zenon Nowakowski (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 134-146, ISBN/ISSN: 1896-9380

67. Asymetria informacyjna w zarządzaniu bezpieczeństwem organizacji procesowych; Piotr Zaskórski (IOZ) - Współautor, 2009 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 147-161

68. Asymetria informacyjna w zarządzaniu bezpieczeństwem organizacji procesowych; Jacek Woźniak (IOZ) - Autor, Piotr Zaskórski (IOZ) - Współautor, 2009 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 187-198, ISBN/ISSN: 1896-9380

69. System zarządzania jakością produktów żywnościowych HACCP; Henryk Popiel (IOZ) - Autor, 2009, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 271-285, ISBN/ISSN: 1896-9380

70. Wdrażanie systemów zarządzania jakością; Henryk Popiel (IOZ) - Autor, 2008, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 27-45, ISBN/ISSN: 1896-9380

71. Wymagania dla systemów zarządzania jakością według normy ISO 9001; Henryk Popiel (IOZ) - Autor, 2007 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 171-183, ISBN/ISSN: 1896-9380

72. Zasady zarządzania jakością; Włodzimierz Miszalski (IOZ) - Współautor, Henryk Popiel (IOZ) - Współautor, 2006 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 171-184, ISBN/ISSN: 1896-9380

73. Funkcjonalne podejście do zarządzania organizacją; Zdzisław Wojciechowski (IOZ) - Współautor, 2005 Warszawa, pp: 116-122, ISBN/ISSN: 16644-1982

74. Jakość norm; Włodzimierz Miszalski (IOZ) - Współautor, Henryk Popiel (IOZ) - Współautor, 2005 Warszawa, MIĘDZY ORYGINAŁEM A PRZEKŁADEM, pp: 199-199

75. Kultura organizacji w aspekcie procesów zarządzania; Zdzisław Wojciechowski (IOZ) - Współautor, 2004 Warszawa, pp: 150-163, ISBN/ISSN: 1644-1982


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-950 Warszawa 49 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2013