INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATAktualności

1. 60 lat Wydziału Elektroniki; Janusz Rybiński (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, Głos Akademicki, pp: 1-16, ISBN/ISSN: 1507-9988

2. Antropologiczny aspekt bezpieczeństwa informacyjnego użytkowników nowoczesnych środków komunikacji (w: Studia Bezpieczeństwa Narodowego zeszyt nr 2); Stanisław Ptaszek (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, pp: 239-262, ISBN/ISSN: 2082-2677

3. Bezczynność zawodowa a bezpieczeństwo osobiste i rodzinne (Studia Bezpieczeństwa Narodowego zeszyt nr 1); Marian Kasperski (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, pp: 177-198, ISBN/ISSN: 2082-2677

4. Brand as Customer Value - Results of the Research; Alicja Krzepicka (IOZ) - Autor, 2011, ACCOUNTING AND FINANCE, pp: 107-110, ISBN/ISSN: ISBN 978-80-554-0419

5. Charakter narodowy Polaków i jego dynamika w czasach najnowszych, "Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie" 2011/32 ; Janusz Świniarski (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, pp: 29-49, ISBN/ISSN: 1897-2500

6. David Rothkopf, Superklasa. Kto rządzi światem? (rec.) [w:] Studia bezpieczeństwa międzynarodowego – nr 1, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2011. ; Arnold Warchał (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa

7. Dobro i prawo naturalne w perspektywie bezpieczeństwa jako wartości preferowanej we współczesnym świecie; Janusz Świniarski (IOZ) - Autor, 2011 Łódź, HOMO POLITICUS, pp: 73-90, ISBN/ISSN: 1896-1770

8. Kiedy wolno zabijać? recenzja książki "Etyka wojny. Antologia tekstów (w Studia Bezpieczeństwa Narodowego zeszyt nr 1); Stanisław Ptaszek (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, pp: 333-337, ISBN/ISSN: 2082-2677

9. Książka Z. Baumana "Kultura w płynnej ponowoczesności"; Stanisław Ptaszek (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, Nowoczesne Systemy Zarządzania

10. Mieszkańcy województwa wołyńskiego wobec groźby wybuchu wojny w 1939 roku; Wojciech Włodarkiewicz (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, PRZEGLĄD HISTORYCZNO-WOJSKOWY, ISBN/ISSN: 1640-6281

11. O cywilizacyjnym znaczeniu niektórych niebezpiecznych wynalazków; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, pp: 199-214, ISBN/ISSN: 2082-2667

12. ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE WOBEC NIEKONTROLOWANEJ PROLIFERACJI BRONI ; Małgorzata Jaroszyńska (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa

13. Philosophy of some legal and political aspects of the reserve forces in NATO alliance [w:] Studia bezpieczeństwa międzynarodowego – nr 1, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2011. ; Arnold Warchał (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa

14. Podstawy prawne prowadzenia działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa; Henryk Popiel (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, pp: 133-144, ISBN/ISSN: 2082-2667

15. Recezja książki Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej w latach 1918-1939. Teoria i praktyka, w: "Studia bezpieczeństwa narodowego National Secutity Studies", nr 1, Warszawa 2011, s. 321-331.; Wojciech Włodarkiewicz (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 2082-2677

16. Redaktor prowadzący rocznik Studia Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Studies) Nr 1; Bogusław Jagusiak (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 2082-2677

17. Redaktor prowadzący rocznik Studia Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Studies) Nr 2; Bogusław Jagusiak (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 2082-2677

18. Relacje z klientami podstawą marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem ; Jolanta Tarapata (IOZ) - Współautor, Alicja Krzepicka (IOZ) - Współautor, 2011 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 7-19, ISBN/ISSN: 1896-9380

19. Skanowanie i inne nieinwazyjne środki kontroli poczty dyplomatycznej w świetle prawa międzynarodowego; Tomasz Kamiński (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, pp: 385-400, ISBN/ISSN: 2082-2677

20. Studia Bezpieczeństwa Narodowego 2011, Nr 1; Zenon Trejnis (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa

21. Studia bezpieczeństwa narodowego w Wojskowej Akademii Technicznej; Henryk Popiel (IOZ) - Współautor, Włodzimierz Miszalski (IOZ) - Autor, Zenon Trejnis (IOZ) - Autor, Bogusław Jagusiak (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, pp: 5-12, ISBN/ISSN: 2082-2667

22. Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo narodowe. Wyzwania i zagrożenia ; Zenon Nowakowski (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, STUDIA Bezpieczeństwa Narodowego, pp: 225-238, ISBN/ISSN: ISSN

23. Wpływ zagrożeń terrorystycznych na bezpieczeństwo międzynarodowe. Czasopismo Studia Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Studies) Nr 1 ; Bogusław Jagusiak (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, pp: 265-296, ISBN/ISSN: 2082-2677

24. Wypalenie zawodowe pracowników negatywną konsekwencją stresu w miejscu pracy; Jolanta Tarapata (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, HUMANIZACJA PRACY, ISBN/ISSN: 1643-7446

25. Zabójstwo jako niweczenie reguł bezpieczeństwa; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, STUDIA Bezpieczeństwa Narodowego, pp: 127-145, ISBN/ISSN: ISSN: 2082-2677

26. Zastosowanie schematów argumentacyjnych Douglasa Waltona w komunikacji.; Joanna Skulska (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 209-222, ISBN/ISSN: 1896-9380

27. Łowca motyli. Hans Lipps - kilka uwag o biografii; Krzysztof Sołoducha (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ARCHIWUM HISTORII FILOZOFII I MYŚLI SPOŁECZNEJ

28. Źródła realistycznej i idealistycznej tradycji refleksji o bezpieczeństwie narodowym, (w: ) "Studia bezpieczeństwa narodowego. National Security Studies" (WAT), 2011/1; Janusz Świniarski (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, pp: 51-69, ISBN/ISSN: 2082-2677

29. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych; Marta Miszczak (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

30. Koncepcja Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego dalszego prowadzenia działań wojennych 1939 roku w oparciu o przedmoście rumuńskie, w: „КАРПАТИ: людина, етнос, цивілізація THE CARPATHIANS: populace, ethnos, civilization. НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ КАРПАТОЗНАВСТВА”, Iwano-Frankiwsk 2010; Wojciech Włodarkiewicz (IOZ) - Autor, 2010, CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĄ), WYDAWANE W INNYM JĘZYKU NIŻ ANGIELSKI, NIEPOSIADAJĄCE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS, pp: 58-65

31. Ochrona infrastruktury krytycznej; Zenon Trejnis (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 168-177, ISBN/ISSN: 1896-9380

32. POBYT WOJSK OBCYCH NA TERYTORIUM POLSKI ; Wiesław Śmiałek (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ, ISBN/ISSN: ISSN 0867-2245

33. Ratyfikacja umów międzynarodowych w świetle uregulowań Konstytucji RP z 1997 roku - aspekty prawnomiędzynarodowe; Tomasz Kamiński (IOZ) - Współautor, 2010 Kraków, STUDIA I PRACE KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, pp: 351-361, ISBN/ISSN: ISSN 1899-6205

34. Stres w miejscu pracy-jego przyczyny i negatywne konsekwencje dla pracowników; Jolanta Tarapata (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 206-216, ISBN/ISSN: 1896-9380

35. Swobodny przepływ pracowników w Unii Europejskiej.; Włodzimierz Gocalski (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 20-27, ISBN/ISSN: 1896-9380

36. TRAKTATOWE PODSTAWY UDZIAŁU POLSKI W MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKACH WOJSKOWYCH w Zeszytach Naukowych WSIZiA; Wiesław Śmiałek (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII HUMANISTYCZNEJ W PUŁTUSKU. ARTES LIBERALES

37. Zasady użycia jednostek polskich Sił Zbrojnych w misjach poza granicami państwa na przykładzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.; Andrzej Strychalski (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa

38. Związki zawodowe wobec procesu transformacji systemowej w Polsce ; Bogusław Jagusiak (IOZ) - Współautor, 2010 Kraków, STUDIA I PRACE KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, pp: 119-133, ISBN/ISSN: 978-83-7252-484-3

39. Bezpieczeństwo narodowe - nowy kierunek studiów w WAT; Włodzimierz Miszalski (IOZ) - Współautor, Henryk Popiel (IOZ) - Współautor, 2008, NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, pp: 143-151, ISBN/ISSN: 1896-9380

40. Materialistyczne koncepcje organizacji pracy w II RP; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2008 Warszawa, Nowoczesne Systemy Zarządzania, pp: 111-129, ISBN/ISSN: ISSN 1896-9380

41. Stanowiska na granice życia w filozofii współczesnej, w: "Civitas Hominibus"; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Współautor, 2008 Łódź, pp: 37-51, ISBN/ISSN: ISSN 1896-1819

42. Poglądy na pracę w polskiej tradycji filozoficznej; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2007 Warszawa, Nowoczesne Systemy Zarządzania, pp: 55-79, ISBN/ISSN: ISSN 1896-9380

43. Projekt społeczeństwa krionicznego, w: "Civitas Hominibus"; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Współautor, 2007 Łódź, "XV Warsztaty PTSK, ""Symulacja w badaniach i rozwoju""", pp: 53-66, ISBN/ISSN: ISSN 1896-1819

44. Recenzja wydawnicza "Słupskich Studiów Filozoficznych"; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2007 Słupsk, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, pp: 1-12, ISBN/ISSN: ISSN 1641-9669

45. Społeczny charakter konfliktów zbrojnych; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2007 Łódź, "XV Warsztaty PTSK, ""Symulacja w badaniach i rozwoju""", pp: 11-32, ISBN/ISSN: ISSN 1896-1770

46. Cybernetyka społeczna w tradycji europejskiej etyki; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2006 Warszawa, Nowoczesne Systemy Zarządzania, pp: 65-84, ISBN/ISSN: ISSN 1896-9380

47. O niektórych normach moralnych w zarządzaniu ludźmi; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2006 Warszawa, Nowoczesne Systemy Zarządzania, pp: 147-158, ISBN/ISSN: ISSN 1896-9380

48. Wymiary śmierci bitewnej; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2006 Warszawa, Edukacja humanistyczna, pp: 45-56

49. Hipotezy w etyce marketingu; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2005 Warszawa, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, pp: 157-167, ISBN/ISSN: ISSN 0366-4988

50. Model adaptacji społeczno-zawodowej w wojsku w kontekście zarządzania nowoczesną organizacją [w:], Nowoczesne systemy zarządzania, nr 4, Czuba B. (IOZ) - Autor, 2009 Warszawa, pp: 149-160, ISSN 1896-9380.

51. Zadowolenie z pracy. Wybrane aspekty socjologiczne [w:], Nowoczesne systemy zarządzania, nr 5,  Czuba B (IOZ) – Autor, 2010 Warszawa, pp: 89-103, ISBN 978-83-61486-77-0

52. Zaufanie jako warunek efektywnej komunikacji interpersonalnej. Kategoria zaufania w opiniach studentów Wojskowej Akademii Technicznej [w:], Czerwiński K., Fiedor M., Kubiczek J. (red.), Komunikowanie społeczne w edukacji,  Czuba B. (IOZ) – Autor, Wyd. Adam Marszałek, 2010 Toruń, pp: 223-234, ISBN 978-83-7611-691-4.

53. Molestowanie seksualne w wojsku [w:], Kwartalnik Bellona nr 3, Czuba B. (IOZ) – Autor, 2010 Warszawa, pp: 125-131, ISSN 1897-7065.

54. Udział kobiet w bezpieczeństwie państwa. Kompetencje zawodowe kobiet żołnierzy [w:], Studia bezpieczeństwa Narodowego, nr 1/2011, Czuba B., (IOZ) – Autor, 2011 Warszawa, pp: 145-163, ISSN: 2082-2677

55. Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania patologii w systemie edukacji podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej [w:], Z. Trejnis, B. Jagusiak (red.), Studia bezpieczeństwa narodowego nr 2,  Czuba B. (IOZ)  - Autor, 2011 Warszawa, pp: 411-421 , ISSN: 2082-2677.

56. Emocjonalne uwarunkowania adaptacji zawodowej żołnierzy [w:], Kwartalnik Bellona nr 1,  Czuba B. (IOZ) – Autor, 2011 Warszawa, pp: 185-194, ISSN: 1897-7065.

57. Wymiary kultury narodowej a integracja kobiet w wybranych państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego [w:], Murawska M. (red.), Nowoczesne systemy zarządzania, nr 6,  2011 Warszawa, pp: 335-347, ISSN: 1896-9380.

58. R. Wilkinson, K. Pickett, Duch równości. Recenzja książki [w:], Forum Socjologiczne, t. 2,  Czuba B. (IOZ) - Autor, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012 Wrocław pp: 338-340, ISSN 2083-7763, ISBN – 978-83-229-3329-9.

59. Radzenie sobie z emocjami (zarządzanie emocjami) przez kobiety żołnierzy [w:], Kwartalnik Bellona nr 1,   Czuba B. (IOZ)  - Autor, 2013 Warszawa, pp: 195-213, ISSN 1897-7065.


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-950 Warszawa 49 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2013