INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATAktualności

KONFERENCJE 2016

 

ARCHIWUM

Organizatorzy: Instytut Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki WAT oraz Oddział Warszawski Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa

Konferencja podzielona była na dwie sesje planarne oraz dwa równoległe panele.

Sesję plenarną I: Zarządzanie drugiej generacji - uwarunkowania, wyzwania i proponowane rozwiązania prowadzili: prof. dr hab. Urszula ORNAROWICZ (SGH) oraz prof. dr hab. Janusz RYBIŃSKI (WAT).

Panel 1: Kapitał ludzki w nowoczesnej organizacji prowadzili: prof. dr hab. Waldemar BAŃKA (SWPW) oraz dr Kazimierz PIOTRKOWSKI (WAT).

Panel 2. Techniki i narzędzia wspomagania zarządzania współczesną organizacją prowadzili: prof. dr hab. inż. Krzysztof SANTAREK (PW) oraz prof. dr hab. inż. Piotr ZASKÓRSKI (WAT).

Sesję plenarną II: Metody nowoczesnego zarządzania prowadzili: prof. dr hab. Katarzyna SZCZEPAŃSKA (PW) oraz dr Wiesław GONCIARSKI (WAT).

W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi Wydziału Cybernetyki, a zwłaszcza Zakładu Inżynierii Zarządzania, wielu krajowych uczelni wyższych oraz praktycy zarządzania. Uczestnikami konferencji byli m.in. przedstawiciele: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Lubelskiej, Akademii Leona Koźmińskiego, Akademii Obrony Narodowej, Wyższej Warszawskiej Szkoły Informatyki i Wyższej Szkoły Promocji.


niedziela, 17 marca 2013 15:31


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-950 Warszawa 49 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2013