INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATProjekty badawcze
PRACE BADAWCZE STATUTOWE
PBS 923 04-01-2016 31-12-2017 Analiza wpływu czynników pozamilitarnych na bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej. Studium przypadku. dr hab. Bogusław JAGUSIAK
PBS 924 04-01-2016 31-12-2018 Analiza możliwości i implikacji wdrażania nowych rozwiązań technologii teleinformatycznej w zarządzaniu organizacjami sektora publicznego i sektora komercyjnego dr Wiesław GONCIARSKI
PBS 915 02-01-2015 31-12-2015 Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa Polski dr hab. Bogusław JAGUSIAK
PBS 916 02-01-2015 31-12-2015 Zarządzanie kapitałem ludzkim w siłach zbrojnych w świetle współczesnej wiedzy w zakresie zarządzania dr Kazimierz PIOTRKOWSKI
PBS 668 01-01-2012 31-12-2014 Problemy i zarządzania, aspekty ekonomiczne i humanistyczne w kontekście bezpieczeństwa narodowego dr hab. inż. Włodzimierz MISZALSKI
PBS 934 01-01-2011 31-12-2013 Polska w Europejskim systemie bezpieczeństwa dr hab. Zenon TREJNIS
PBS 935 01-01-2011 31-12-2012 Zarządzanie 2.00 - Uwarunkowania, paradygmaty, zasady i konsekwencje dr Wiesław GONCIARSKI
PBS 807 01-01-2010 31-12-2012 Analiza związków kosztów pracy z efektywnością działalności gospodarczej na przykładzie wybranych przedsiębiorstw w Polsce dla potrzeb praktyki zarządzania dr Anna KUCZYŃSKA-CESARZ
PBS 800 01-01-2009 31-12-2010 Zarządzanie własnością intelektualną w resorcie obrony narodowej dr hab. inż. Janusz RYBIŃSKI
PBS 801 01-01-2009 30-06-2011 Kształtowanie wartości rynkowej spółek giełdowych – perspektywa polskiego rynku kapitałowego dr Monika MURAWSKA
PBS 802 01-01-2009 31-12-2011 Praca i bezrobocie w Polsce – analiza socjologiczna dr Marian KASPERSKI
PBS 749 01-01-2007 31-12-2010 Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej dr Wiesław GONCIARSKI
PBS 732 01-01-2005 31-12-2007 Analiza potrzeb dostosowania polskiego systemu polityczno-ekonomicznego do wymagań Unii Europejskiej. dr Bogusław JAGUSIAK
PBS 718 01-01-2004 31-12-2006 Nowoczesne metody i techniki stosowane w zarządzaniu personelem dr Kazimierz PIOTRKOWSKI
PRACE BADAWCZE ROZWOJOWE MŁODYCH NAUKOWCÓW (RMN)
RMN 08-810 01-06-2016 31-12-2016 Wydarzenia 1930 roku w Małopolsce Wschodniej a bezpieczeństwo II Rzeczypospolitej. dr Adam OSTAŃEK 
RMN 08-811 01-06-2016 31-12-2016  Intuicja w podejmowaniu decyzji istotnych dla bezpieczeństwa personalnego w jednostkach organizacyjnych służby więziennej. mgr Grzegorz FUCHS -doktorant
RMN 08-812 01-06-2016 31-12-2016  Kształtowanie rozwoju organizacji w warunkach społeczeństwa internetowego mgr Jacek WOŹNIAK
RMN 08-763 1-06-2015 31-12-2015 Teoria argumentacji Douglasa Waltona w zastosowaniu do badań z zakresu komunikacji politycznej- aspekt metodologiczny mgr Joanna SKULSKA
RMN 08-766 1-06-2015 31-12-2016 Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji mgr Krzysztof SZWARC 
RMN 08-947 01-07-2014 31-12-2015 Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji mgr Jacek WOŹNIAK
RMN 08-951 01-07-2014 31-12-2014 Teoria argumentacji Douglasa Waltona w zastoso-waniu do badań z zakresu komunikacji politycznej mgr Joanna SKULSKA
RMN 08-705 01-06-2012 10-05-2014 Modelowanie procesów bezpieczeństwa mgr Jacek WOŹNIAK
RMN 08-704 01-06-2012 31-05-2014 Projektowanie organizacji  ze  szczególnym uwzględnieniem jakości i efektywności   procesów biznesowych dr Wioletta WEREDA
RMN 08-703 01-06-2012 31-12-2013 Symulacyjne   metody  badania   wybranych   zachowań tłumu mgr Joanna SKULSKA
PRACE BADAWCZE WŁASNE
GD 965 01-06-2007 30-06-2010 Marka hegemoniczna. Planowanie i realizacja  strategii komunikacji marketingowej a współczesne teorie zachowania się konsumenta na rynku. dr Krzysztof SOŁODUCHA
GD 964 01-06-2007 30-06-2010 Zarządzanie procesami migracyjnymi  w Polsce w latach 2000-2006 dr Włodzimierz GOCALSKI
GR 933 01-01-2006 31-12-2007 Badanie własności marketingu relacyjnego dr Alicja Krzepicka

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-950 Warszawa 49 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2013