INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATRedakcja

REDAKCJA

Redaktor naczelny – prof. dr hab. inż. Włodzimierz MISZALSKI,

Redaktorzy tematyczni:
- obszar: prawne aspekty zarządzania – prof. dr hab. Janusz RYBIŃSKI,
- obszar: zarządzanie kapitałem niematerialnym – dr Kazimierz PIOTRKOWSKI,
- obszar: teoria i praktyka zarządzania– dr Marek ŚWIĄTKOWSKI,
- obszar: nowe modele biznesowe – dr Celina SOŁEK,
- obszar: marketing – dr Alicja KRZEPICKA,
- obszar: ekonomia i finanse – dr Agnieszka ŚCISŁO,
- obszar: psychologia i socjologia zarządzania – dr Jolanta TARAPATA i dr Marta MISZCZAK,
- obszar: rynek kapitałowy i zarządzanie wartością – dr Monika MURAWSKA,
- obszar: technologie teleinformatyczne w zarządzaniu – dr inż. Zdzisław WOJCIECHOWSKI,
- obszar: logistyka i zarządzanie jakością - dr Henryk POPIEL (sekretarz redakcji),

Redaktor statystyczny – mgr Wojciech MATUSZEWSKI

Redaktor językowy – mgr Jolanta KARAŚ

Redaktor prowadzący – pracownik naukowy wyznaczany do poszczególnych numerów „NSZ”


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-950 Warszawa 49 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2013