INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATWydawnictwa instytutu

RECENZENCI

"Nowoczesne Systemy Zarządzania” nr 6

Recenzenci artykułów opublikowanych w 2011 roku:

Prof. Tomasz Ambroziak,

Prof. Waldemar Bańka,

Prof. Włodzimierz Miszalski,

Prof. Piotr Zaskórski,

Prof. Janusz Rybiński,

Dr Wiesław Gonciarski,

Prof. Wiesław Harasim,

Prof. Janusz Kręcikij,

Dr Monika Murawska,

Dr Henryk Popiel,

Dr Krzysztof Sołoducha.

 

Recenzenci 2012r.
prof. Waldemar Bańka
dr Maria Błoszczyńska
dr Zbigniew Ciekanowski,
dr Beata Domańska-Szaruga
dr Jacek Dziwulski
dr Artur Fiks
dr Wiesław Gonciarski
prof. Wiesław Harasim
dr Magdalena Hryniewicka
dr Joanna Koprowicz
dr Marcin Koszowy
dr Maciej Łuczak
prof. Leonard Łukaszuk
dr Marta Miszczak
prof. Lech Ostrowski
dr Dariusz Pyza
dr Ausra Repeckiene
prof. Janusz Rybiński
prof. Piotr Sienkiewicz
prof. Elżbieta Skrzypek
dr Marek Świątkowski
dr Wioletta Wereda
dr Marek Sajczyk
dr Monika Szczerbak
dr Marek Szewczyk
dr Jolanta Tarapata
prof. Adam Tomaszewski
prof. Piotr Zaskórski

Recenzenci stale współpracujący z Redakcją „Nowoczesnych Systemów Zarządzania”:
1. prof. David AMBORSKI (Ryerson University, Kanada ),
2. prof. Tomasz AMBROZIAK (Politechnika Warszawska, Polska),
3. dr Katarzyna BACHNIK (Szkoła Główna Handlowa, Polska),
4. prof. Waldemar BAŃKA (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, Polska),
5. prof. Mohamed BRANINE (University of Abertay Dundee, Wielka Brytania),
6. prof. Marek CISEK (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczy w Kielcach, Polska),
7. dr Jacek DZIWULSKI (Politechnika Lubelska, Polska),
8. prof. Dirk FISCHBACH (University of Applied Sciences, Germany, Niemcy),
9. prof. Anda GHEORGHIU (National School of Political and Administrative Studies, Rumunia),
10. dr Agata GIERCZAK (Politechnika Rzeszowska, Polska),
11. prof. Wiesław HARASIM (Wyższa Szkoła Promocji, Polska),
12. dr Rita G. KLAPPER (Rouen Business School, Francja),
13. prof. Janusz KOSTECKI (Wojskowa Akademia Techniczna, Polska),
14. prof. Ryszard ŁAWNICZAK (Wojskowa Akademia Techniczna, Polska),
15. prof. Ilídio Tomás LOPES (Instituto Politécnico de Santarém, Portugalia),
16. prof. Renata OCZKOWSKA (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska),
17. prof. Urszula ORNAROWICZ (Szkoła Główna Handlowa, Polska),
18. prof. Grzegorz OSTASZ (Politechnika Rzeszowska, Polska),
19. prof. Henryk PAŁASZEWSKI (Wojskowa Akademia Techniczna, Polska),
20. prof. Zbigniew PASTUSZAK (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
21. prof. Konrad RACZKOWSKI (Społeczna Akademia Nauk, Polska)
22. dr Ausra REPECKIENE (Kaunas University of Technology Panevezys Institute, Litwa)
23. prof. Krzysztof SANTAREK (Politechnika Warszawska, Polska),
24. prof. Piotr SIENKIEWICZ (Akademia Obrony Narodowej, Polska),
25. prof. Nada Trunk ŃIRCA (Międzynardowa Szkoła Nauk Społecznych i Biznesu, Słowenia),
26. prof. Sylwia STARNAWSKI, (D'Youville College, Stany Zjednoczone AP),
27. prof. Robert ŃTEFKO (University of Presov, Słowacja),
28. prof. Katarzyna SZCZEPAŃSKA (Politechnika Warszawska, Polska),
29. prof. Janusz ŚWINIARSKI (Wojskowa Akademia Techniczna, Polska).


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-950 Warszawa 49 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2013