INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATWydawnictwa instytutu Zeszyt 7
new_nsz 7_01

new_nsz 7_02

new_nsz 7_03

new_nsz 7_04

new_nsz 7_05

new_nsz 7_06

new_nsz 7_06

Zeszyt 6/2011

mapc

Spis treści

Monika MURAWSKA

Od redakcji …………………………………………………………………………………………………. 5

CZĘŚĆ I: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM – WYZWANIA NA POZIOMIE FUNKCJONALNYM I STRATEGICZNYM

Alicja KRZEPICKA, Jolanta TARAPATA

Relacje z klientami podstawą marketingowego zarządzania w przedsiębiorstwie …………………….   7

Marta MISZCZAK

Trendsetterzy jako liderzy opinii konsumentów..………………………………………………………...   20

Wioletta WEREDA, Magdalena KRESOWSKA

Kreowanie wizerunku jednostki w organizacji publicznej poprzez marketing personalny …………... 27

Marek ŚWIĄTKOWSKI

General managers involvement in Human Resources Management ……………………………………  42

Kazimierz PIOTRKO WSKI

System motywowania i wynagradzania pracowników w polskich firmach.………….…….… .................   49

Wiesław GONCIARSKI

Studenci jako egzemplifikacja pokolenia Y ………… ........................................................................................    60

Agnieszka ŚCISŁO

Uncommon threats to enterprises …………………………………………………………………………   76

Celina SOŁEK

Leader in post – merger integration …………………………………………….……………………….    87

Jarosław SKIERSKI, Zdzisław WOJCIECHOWSKI

Analiza sytuacji rynkowej międzynarodowego koncernu handlowego……………………………… ......  94

Monika MURAWSKA

Realizacja strategii specjalizacji i dywersyfikacji przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie……………………………………………………………………………... 110

Monika MURAWSKA

Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: czynniki wzrostu wartości rynkowej……………………………………………………………………………………………………..  119

CZĘŚĆ II: DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ ORGANIZACJI

Jacek WOŹNIAK, Piotr ZASKÓRSKI

Information benchmarking strategy in managing efficiency and quality of production process……... 135

Henryk POPIEL

Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem ……………………………………………………….. 146

Krzysztof SZWARC, Piotr ZASKÓRSKI

Six Sigma concept as a comprehensive take on quality ………………………..………………………… 156

Łukasz TOMASZEWSKI, Piotr ZASKÓRSKI

Kaizen philosophy as a source of competitive advantage of a company ……………………….… .........    170

Tomasz SIEMEK, Piotr ZASKÓRSKI

Zarządzanie projektami w ujęciu kryteriów jakości zespołu projektowego………………….……...…. 186

Grzegorz PIENIĄŻEK, Piotr ZASKÓRSKI

Modelowanie systemów biznesowych z uwzględnieniem wartościowania bezpieczeństwa

biznesowego organizacji ………………………………………………………….……… ................................  198

Joanna K. SKULSKA

Zastosowanie schematów argumentacyjnych Douglasa Waltona w komunikacji………….…………..   209

Katarzyna GURMIŃSKA

Twórcze techniki rozwiązywania problemów……………………………………………………………..  223

CZĘŚĆ III: ZARZĄDZANIE W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI: WYBRANE PROBELMY Z ZAKRESU EKONOMII I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Henryk PAŁASZEWSKI

Gospodarka polska – szanse i zagrożenia rozwoju ……………….……………………………..… ............  233

Anna KUCZYŃSKA-CESARZ

Badanie wpływu kosztów pracy na rozwój przedsiębiorstwa…………………… .........................................   244

Wiesława ZAŁOGA

Znaczenie czynnika wiedzy w kształtowaniu kosztów pracy ……………………………….…………… 249

Leszek LISIECKI

Rynek pracy a kryzys finansowy i ekonomiczny …………………………………….……….… ................   261

Beata CZUBA

Wymiary kultury narodowej a integracja kobiet w siłach zbrojnych wybranych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego ……………………………………………………………………………………..   277

Maciej KIEDROWICZ

Wspomaganie zarządzania – zasoby publiczne w wybranych krajach unijnych……………………….  288

Gabriel NOWACKI

Znaczenie informacji w obszarze bezpieczeństwa narodowego……………………………………… ......   299

Bartłomiej H. TOSZEK

Implikacje Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii dla zarządzania bezpieczeństwem portów walijskich ………..…………………………………………………………………………………. 312

CZĘŚĆ IV: RECENZJE

Wiesław GONCIARSKI

Zarządzanie w zglobalizowanym świecie ……… ................................................................................................    323

Stanisław W. PTASZEK

Recenzja książki profesora Zygmunta Baumana „Kultura w płynnej nowoczesności”……………….   327

Przemysław Z. TREJNIS

W. Walters, J. H. Haar „Rządzenie Europą”……………………………………………………………..   329

CZĘŚĆ V: WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W INSTYTUCIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Henryk POPIEL

Kronika ………………………………………………………………………………………………… .........    333

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-950 Warszawa 49 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2013