X
X
X
14.09.2020

Zapraszamy studentów I roku studiów na spotkanie organizacyjne połączone z wydaniem elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) oraz podpisaniem umowy „uczelnia – student”. Więcej szczegółów w treści aktualności.

11.09.2020

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Prorektor WAT ds. kształcenia, dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT - Dziekan Wydziału Cybernetyki z poprzedniej kadencji. Wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pełnieniu odpowiedzialnych funkcji.

11.09.2020

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną w Polsce a także prognozy co do jej rozwoju oraz obowiązujące rekomendacje wydane przez MNiSW i kierownictwo WAT, w semestrze zimowym r.a. 2020/2021 proces dydaktyczny realizowany będzie w systemie mieszanym (hybrydowym).