X
X
X
X
19 Wrzesień 2018
Wydział Cybernetyki ogłasza nabór, dla studentów drugiego roku I stopnia studiów kierunków: Informatyka, Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, Informatyka w medycynie, na dodatkowe zajęcia z modułu „Algorytmika praktyczna”, w ramach przygotowania do ogólnopolskiego konkursu z zakresu programowania zespołowego.
17 Wrzesień 2018

Uwaga studenci, z dniem 1.10.2018 r. nastąpi zmiana godzin obsługi studentów w dziekanacie Wydziału Cybernetyki w dniach tygodnia od poniedziałku do soboty.

17 Wrzesień 2018

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne osoby zakwalifikowane na studia stacjonarne i niestacjonarne l-go i ll-go stopnia w Wydziale Cybernetyki, na kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe, Makrokierunek informatyczny i Zarządzanie.