X
X
X
X
X
17.09.2021

UWAGA - prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu Dziekana Wydziału Cybernetyki określającego organizację procesu dydaktycznego na naszym wydziale w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

16.09.2021

Zapraszamy studentów studiów cywilnych rozpoczynających w r.a. 2021/2022 studia na spotkanie organizacyjne połączone z wydaniem elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) oraz podpisaniem umowy „uczelnia-student”. Więcej szczegółów w treści aktualności.

14.09.2021

iCan to dla wynalazców najważniejsze targi w Kanadzie. Jest to miejsce globalnej wymiany, w którym uczestnicy z całego świata prezentują swoje kreatywne pomysły i produkty. Wydział Cybernetyki zaprezentował na targach trzy wynalazki, wszystkie nagrodzono medalami.