RMN 2018

KONKURS NA FINANSOWANIE PRAC BADAWCZYCH
SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW,
W TYM DOKTORANTÓW WYDZIAŁU CYBERNETYKI
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W 2018 ROKU

Wnioski o przyznanie dotacji na finansowanie prac badawczych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich mogą składać asystenci, adiunkci oraz doktoranci Wydziału Cybernetyki, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

Wnioski należy składać do dnia 19.03.2018 r. do sekretariatu Prodziekana ds. naukowych, do  P. Agnieszki Mordel (p. 263/bud. 100). Wersję elektroniczną dokumentu należy przesłać na adres: agnieszka.mordel(at)wat.edu.pl

Wnioski powinny być przygotowane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do „Regulaminu  przyznawania i rozliczania dotacji na finansowanie prac badawczych  służących rozwojowi młodych naukowców i doktorantów (RMN) w Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej”.

Regulamin (pobierz) i wzór wniosku (pobierz).

Wybór osób, które uzyskają finansowanie prac badawczych w 2018 roku, odbędzie się w wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego wg ww. Regulaminu.