Accreditation and certificates

09.03.2023 // Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka

Polska Komisja Akredytacyjna zatwierdziła pozytywną ocenę kierunku "Informatyka", przyznając ww. kierunkowi prestiżowy Certyfikat Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kategorii Zawsze dla studenta - doskonałość we wsparciu rozwoju studentów. Ocena jest ważna do r.a. 2028/2029.

21.03.2022 // Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Polska Komisja Akredytacyjna zatwierdziła pozytywną ocenę kierunku "Kryptologia i cyberbezpieczeństwo", a co za tym idzie potwierdziła, że proces kształcenia na ww. kierunku umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów uczenia się. Ocena jest ważna do r.a. 2027/2028.

18.02.2018 // KAUT certificate for the field of "computer science"

On February 15, 2018, the Dean of the Faculty of Cybernetics participated in the meeting of the Accreditation Committee of Technical Universities (KAUT), during which the chairman of KAUT, prof. Bohdan Macukow presented the Dean with the KAUT Certificate for the "Computer Science" major.

03.03.2016 // Institutional evaluation of the Faculty

Pursuant to Resolution No. 69/2016 of March 3, 2016 of the Polish Accreditation Committee on institutional evaluation at the Faculty of Cybernetics of the Military University of Technology, the Faculty obtained a positive assessment until the 2021/2022 academic year.

07.05.2015 // PKA accreditation for the field of "national security"

The "national security" field of study conducted at the Faculty of Cybernetics, pursuant to Resolution No. 331/2015 of May 7, 2015 of the Polish Accreditation Committee on program evaluation at the level of first and second cycle studies with an academic profile, received a positive grade.