Accreditation and certificates

18.02.2018 // Certyfikat KAUT dla kierunku "informatyka"

W dniu 15.02.2018 r. Dziekan Wydziału Cybernetyki uczestniczył w posiedzeniu Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT), w trakcie którego przewodniczący KAUT, prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow wręczył Dziekanowi Certyfikat KAUT dla kierunku „Informatyka”.

03.03.2016 // Ocena instytucjonalna Wydziału

Pursuant to Resolution No. 69/2016 of March 3, 2016 of the Polish Accreditation Committee on institutional evaluation at the Faculty of Cybernetics of the Military University of Technology, the Faculty obtained a positive assessment until the 2021/2022 academic year.

07.05.2015 // Akredytacja PKA dla kierunku „bezpieczeństwo narodowe”

The "national security" field of study conducted at the Faculty of Cybernetics, pursuant to Resolution No. 331/2015 of May 7, 2015 of the Polish Accreditation Committee on program evaluation at the level of first and second cycle studies with an academic profile, received a positive grade.