Educational offer

Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej powstał w 1968 roku, jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie Sił Zbrojnych i gospodarki narodowej na specjalistów w zakresie wykorzystania metod i środków informatyki w systemach dowodzenia wojskami i kierowania środkami walki oraz wspomagania procesów informacyjno-decyzyjnych. W całej swej dotychczasowej historii Wydział Cybernetyki był ośrodkiem wyprzedzającym współczesność, zarówno w zakresie badań naukowych, jak i dydaktyki.

Twórcy Wydziału trafnie ocenili, że informatyka, automatyka oraz badania operacyjne będą nośnikami postępu oraz wyznacznikiem poziomu rozwoju cywilizacji przełomu XX i XXI wieku. O jakości każdego wydziału akademickiego świadczy poziom przygotowania zawodowego jego absolwentów. Absolwenci Wydziału Cybernetyki dają świadectwo swojej najwyższej jakości na różnych i ważnych stanowiskach w kraju i na świecie. Postawa oraz sukcesy zawodowe i naukowe zdecydowanej większości z nich wystawiają Wydziałowi wysoką ocenę.

Dzień dzisiejszy stawia przed kadrą dydaktyczno-naukową Wydziału nowe wyzwania i zadania. Jednym z najważniejszych jest kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych i studentów cywilnych na kierunkach „informatyka” oraz „kryptologia i cyberbezpieczeństwo”. Zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów z tych kierunków wynika z planowanej rozbudowy instytucji wojskowych i cywilnych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.

Encuentra zapatillas de la talla 36 a la 40 para Mujer