Faculty's Education Council

SKŁAD WYDZIAŁOWEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA WCY WAT

 
Przewodniczący Rady
   dr inż. Dariusz Pierzchała - Prodziekan ds. kształcenia

Z-ca przewodniczącego:
   mgr inż. Adam KUTYŁA - Kierownik Dziekanatu

Członkowie:

 1. dr hab. inż. Andrzej CHOJNACKI - Kierownik Studiów Doktoranckich
 2. dr inż. Romuald HOFFMANN - Pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia
 3. mgr Janina LACH - Wydziałowy koordynator ds. programów ERASMUS+, MOSTECH
 4. płk dr inż. Mariusz CHMIELEWSKI - Z-ca dziekana WCY ds. wojskowych
 5. dr inż. Dariusz PIERZCHAŁA - Z-ca dyrektora ISI ds. kształcenia
 6. dr inż. Jan CHUDZIKIEWICZ - Z-ca dyrektora ITA ds. kształcenia
 7. dr Piotr KACPRZYK - Z-ca dyrektora IMK ds. kształcenia
 8. prof. dr hab. inż. Marian CHUDY - przedstawiciel nauczycieli akademickich z ISI
 9. dr inż. Rafał KASPRZYK - przedstawiciel nauczycieli akademickich z ISI
 10. dr hab. inż. Antoni DONIGIEWICZ - przedstawiciel nauczycieli akademickich z ITA
 11. dr inż. Zbigniew SUSKI - przedstawiciel nauczycieli akademickich z ITA
 12. dr hab. inż. Andrzej PASZKIEWICZ - przedstawiciel nauczycieli akademickich z IMK
 13. dr Lucjan KOWALSKI - przedstawiciel nauczycieli akademickich z IMK
 14. mgr inż. Piotr JAKUBOWSKI - przedstawiciel doktorantów
 15. st. kpr. Pchor. Adrian MALIK - przedstawiciel wydziałowego samorządu studentów

Sekretarz Rady

     mgr Iwona LEŚKIEWICZ