Scientific Discipline Council Technical IT and Telecommunications

 

Przewodniczący Rady 
   dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA, prof. WAT

Z-ca przewodniczącego: 
   płk dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI, prof. WAT

Członkowie:

 1. dr hab. inż. Ryszard ANTKIEWICZ, prof. WAT
 2. dr hab. inż. Maciej KIEDROWICZ
 3. dr hab. Piotr KOSIUCZENKO, prof. WAT
 4. dr hab. inż. Jerzy ŁOPATKA, prof. WAT
 5. dr hab. inż. Jarosław MICHALAK
 6. płk dr hab. inż. Krzysztof MURAWSKI, prof. WAT
 7. dr hab. inż. Andrzej NAJGEBAUER, prof. WAT
 8. dr hab. inż. Tadeusz NOWICKI, prof. WAT
 9. dr hab. inż. Andrzej PASZKIEWICZ, prof. WAT
 10. prof. dr hab. inż. Andrzej WALCZAK
 11. dr hab. inż. Kazimierz WORWA, prof. WAT
 12. dr hab. inż. Zbigniew ZIELIŃSKI, prof. WAT
 13. dr hab. inż. Cezary ZIÓŁKOWSKI, prof. WAT

Sekretarz Rady

     mgr Iwona LEŚKIEWICZ