Scientific Discipline Council Technical IT and Telecommunications

 

Przewodniczący Rady 
   dr hab. inż. Kazimierz WORWA, prof. WAT

Z-ca przewodniczącego: 
   płk dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI, prof. WAT

Członkowie:

 1. dr hab. inż. Ryszard ANTKIEWICZ, prof. WAT
 2. dr hab. inż. Maciej KIEDROWICZ
 3. dr hab. Piotr KOSIUCZENKO, prof. WAT
 4. dr hab. inż. Jerzy ŁOPATKA, prof. WAT
 5. dr hab. inż. Jarosław MICHALAK
 6. płk dr hab. inż. Krzysztof MURAWSKI, prof. WAT
 7. dr hab. inż. Andrzej NAJGEBAUER, prof. WAT
 8. dr hab. inż. Tadeusz NOWICKI, prof. WAT
 9. dr hab. inż. Andrzej PASZKIEWICZ, prof. WAT
 10. dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA, prof. WAT
 11. prof. dr hab. inż. Andrzej WALCZAK
 12. dr hab. inż. Zbigniew ZIELIŃSKI, prof. WAT
 13. dr hab. inż. Cezary ZIÓŁKOWSKI, prof. WAT

Sekretarz Rady

     mgr Iwona LEŚKIEWICZ