The 6th place in the Locked Shields 2019 tournament for the Polish team with Cybernetics Faculty staff in the composition

18.04.2019

W dniach 9-12 kwietnia 2019 roku po raz kolejny odbyły się największe i najbardziej zaawansowane technicznie ćwiczenia w zakresie cyberbezpieczeństwa na świecie - Locked Shileds. Ćwiczenia te mają formę współzawodnictwa zespołowego w zabezpieczaniu dostarczonego przez organizatorów środowiska teleinformatycznego oraz późniejszym odpieraniu trwających dwa dni ataków cybernetycznych. W tym roku środowisko składało się z blisko 150 różnych systemów, w tym również systemów obsługujących elektrownie, czy sieci wodociągowe. W Locked Shields 2019 rywalizowały ze sobą 24 zespoły. Ich działania były oceniane na różnych płaszczyznach, między innymi: dostępności i użyteczności systemów przekazanych po opiekę, wykrywania i odpierania ataków cybernetycznych, wyników analizy po-włamaniowej, raportowania o wykrytych zdarzeniach oraz sposobie informowania mediów i społeczeństwa o występujących problemach. W tym roku polski zespół składający z się z ok. 100 specjalistów w kategorii generalnej wywalczył VI miejsce, ale biorąc po uwagę ochronę obszarów, za które odpowiadali pracownicy WAT plasowaliśmy się w zakresie miejsc I-III. Warto też wspomnieć o tym, że w tej edycji ćwiczeń w naszym zespole było 4 przedstawicieli USA, którzy działali w obszarze informatyki śledczej.

Pracownicy Wydziału Cybernetyki: dr inż. Łukasz Strzelecki (ITA), dr inż. Zbigniew Świerczyński (ITA) i mgr inż. Łukasz Skibniewski (ITA) po raz kolejny uczestniczyli w tych ćwiczeniach. W tym roku pierwsi dwaj pełnili rolę liderów grup zajmujących się ochroną, odpowiednio, systemów Linux oraz routerów i zapór sieciowych, zaś Łukasz Skibniewski odpowiadał za urządzenia brzegowe (routery Cisco). W zespole można było też spotkać wielu absolwentów Wydziału Cybernetyki.

Na uwagę zasługuje fakt, że w tym roku po raz pierwszy, w ramach przygotowań do Locked Shields, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, a dokładnie zespół wywodzący się z Narodowego Centrum Kryptologii (NCK) dwukrotnie zorganizował techniczne ćwiczenia typu obrona-atak, tzw. mini-LS, w ramach których polski zespół mógł doskonalić taktykę oraz koordynację działań.

Więcej na stronie https://www.cyber.mil.pl

Nike