Change of the dean's office work in the period of April 30-May 2, 2019

06.06.2019

W związku z Piknikiem Wydziału Cybernetyki w dniu 11 czerwca 2019 r., organizowanym przez Wydziałową Radę Samorządu, Dziekan Wydziału ogłosił w tym dniu godziny dziekańskie od godziny 15:45.

FUTSAL