Students news

02.12.2020 // Konferencja The Hack Summit 2020 - darmowy udział dla pracowników i studentów WCY

Tegoroczny The Hack Summit dla studentów i pracowników Wydziału Cybernetyki po uzyskaniu indywidualnego kodu rejestracyjnego jest darmowy!!! Wszystkie bilety (50 wejściówek) zostały już rozdane w ciągu doby.

02.12.2020 // Kolejny sukces studentów WCY w zakresie programowania w przeciągu ostatniego miesiąca

Drużyna z Wojskowej Akademii Technicznej - w składzie: plut. pchor. Bartłomiej Pieróg (kapitan zespołu), st. kpr. Emil Mąka i st. kpr. Kacper Prawda - zwyciężyła w ogólnoeuropejskim hackathonie „HackYeah 2020”. Zmagania odbyły się 27–29 listopada br.

01.12.2020 // Obniżenie wysokości opłat pobieranych od studentów w semestrze zimowym r.a. 2020/2021

Należy zapoznać się z decyzją Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w sprawie obniżenia wysokości opłat pobieranych od studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

16.11.2020 // Ważność legitymacji studenckich oraz doktoranckich w semestrze zimowym 2020/21.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, legitymacje studenckie oraz doktoranckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu.

12.11.2020 // Podchorążowie WAT w laboratoriach WCY wspierają sanepid w walce z koronawirusem!

Wojskowa Akademia Techniczna otrzymała od Ministra Obrony Narodowej zadanie wsparcia sanepidu. W związku z tym faktem, decyzją Rektora-Komendanta WAT do pomocy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zostało wyznaczonych 250 podchorążych.

09.11.2020 // Studenci z WCY zwycięzcami hackathonu Best Hacking League w kategorii #Software

Zespół studentów z Wydziału Cybernetyki zwyciężył w kategorii #Software, w hackathonie Best Hacking League, który był organizowany przez Politechnikę Warszawską w dniach 6-7 listopada 2020r. Temat przewodni wydarzenia brzmiał “Save the world or a part of it”.

17.10.2020 // Sukces studentów WCY w ramach XXVI Forum Teleinformatyki

Z przyjemnością informujemy, że tegoroczne XXVI Formy Teleinformatyki pt. "System informacyjny państwa wobec globalnej transformacji cyfrowań" zakończyło się wielkim sukcesem dla Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

15.10.2020 // Komunikat nr 4 Dziekana Wydziału Cybernetyki WAT - bieżąca organizacja procesu dydaktycznego w Wydziale Cybernetyki

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, zaleceniami Rektora WAT oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego Dziekan Wydziału Cybernetyki wprowadza do odwołania model zdalny dla wszystkich form zajęć prowadzonych w WCY.

11.10.2020 // Zapisy w USOS na powtarzanie przedmiotów w semestrze zimowym 2020/2021

Szanowni studenci, informujemy, że w systemie USOSweb będą mieli Państwo możliwość zapisów na powtarzanie przedmiotów w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/21. ZAPISY PRZEDŁUŻONE DO 18.10.2020 r. DO GODZ. 24:00.

09.10.2020 // Komunikat nr 3 Dziekana Wydziału Cybernetyki WAT - dodatkowe zalecenia sanitarno-higieniczne dotyczące procesu dydaktycznego w Wydziale Cybernetyki w semestrze zimowym 2020/2021

W związku z wprowadzeniem od 10 października 2020r. na terenie całego kraju dodatkowych ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych Dziekan Wydziału Cybernetyki wprowadza do odwołania model zdalny dla zajęć prowadzonych w formie wykładów.

07.10.2020 // Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

W dniu 7 października b.r. w Sali Kinowej Klubu Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w Wydziale Cybernetyki.

05.10.2020 // Powtarzanie przedmiotów w semestrze zimowym 2020/2021

W semestrze zimowym w roku akademickim 2020/21 zostaną utworzone dodatkowe grupy powtórzeniowe z przedmiotów. Zajęcia są w trakcie planowania. O uruchomieniu zapisów studenci zostaną powiadomieni stosownym komunikatem.

05.10.2020 // Rekrutacja uzupełniająca Erasmus+ w WAT na semestr letni 2020/2021 otwarta!

Od 5 do 19 października trwa przyjmowanie zgłoszeń na wyjazdy na studia i praktyki dla studentów, doktorantów i absolwentów WAT w ramach programu Erasmus+. Wyjazd w ramach Erasmus+ to z pewnością same korzyści!

05.10.2020 // Godziny dziekańskie w związku z Inauguracja roku akademickiego

W celu umożliwienia studentom naszego Wydziału wzięcia udziału w transmisji on-line uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego Dziekan Wydziału ogłasza godziny dziekańskie w dniu 07.10.2020 w godz. 9:50-11:25.

30.09.2020 // Dodatkowe terminy stawiennictwa studentów I roku studiów stacjonarnych

Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Wydział Cybernetyki, które nie odebrały dokumentów w dniu 29.09.2020r., mogą zgłosić się po ich odbiór w dniach: 1 i 2 października 2020r. - godz. 7:45 przed Biurem Przepustek.

30.09.2020 // Komunikat nr 2 Dziekana Wydziału Cybernetyki WAT dotyczący form i zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021

Należy niezwłocznie zapoznać się z zaleceniami sanitarno-higienicznymi dla uczestników procesu dydaktycznego w Wydziale Cybernetyki w semestrze zimowym 2020/2021.

28.09.2020 // Szkolenie biblioteczne

Na platformie e-learningowej WAT zamieszczono szkolenie biblioteczne (podstawowe) dla studentów I roku studiów.

28.09.2020 // Szkolenie BHP

Studenci I oraz II st. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych a także doktoranci, rozpoczynający kształcenie w r.a. 2020/2021 są zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP na stronie https://e-learning.wat.edu.pl/ w terminie od 1 do 18 października 2020 r.

14.09.2020 // Informacje organizacyjne dla osób rozpoczynających pierwszy rok studiów na Wydziale Cybernetyki w roku akademickim 2020/2021

Zapraszamy studentów I roku studiów na spotkanie organizacyjne połączone z wydaniem elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) oraz podpisaniem umowy „uczelnia – student”. Więcej szczegółów w treści aktualności.

14.09.2020 // Komunikat w sprawie funkcjonowania dziekanatu od dnia 14 września 2020 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WAT nr 43/RKR/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni, mając na uwadze bezpieczeństwo całej społeczności Wydziału Cybernetyki, należy zapoznać się z aktualnym trybem pracy dziekanatu.

Pages