„Perspektywy – Women in Tech Summit” – największa w Europie konferencja dla kobiet w technologiach i nauce

04.11.2019

W dniach 13 i 14 listopada 2019 r. w warszawskim Centrum EXPO XXI  odbędzie się II edycja międzynarodowej konferencji „Perspektywy – Women in Tech Summit” – największej w Europie konferencji dla kobiet w technologiach i nauce. Wojskowa Akademia Techniczna została zaproszona do udziału w kongresie jako Partner Akademicki. Podczas spotkania najzdolniejsze studentki i ekspertki Wydziału Cybernetyki WAT zaprezentują wyniki projektów naukowo-badawczych realizowanych w naszej uczelni.

Celem konferencji jest wsparcie procesów innowacyjności w obszarze nowych technologii oraz promocja Polski jako kraju edukacji informatycznej wysokiej jakości. Tegoroczne wydarzenie zgromadzi ponad 3000 utalentowanych kobiet z Europy i z Azji Centralnej – w tym studentek, przedstawicielek środowiska akademickiego i przemysłu, specjalistek z dziedziny IT, ekspertek w obszarze STEM i reprezentantek sektora innowacji oraz świata polityki publicznej. Konferencja będzie doskonałą okazją dla studentek i naukowców do nawiązania bezpośredniego kontaktu z osobami i firmami z zakresu nowych technologii.

Podczas konferencji głos zabierze prawie 100 prelegentów. Wśród nich znajdą się przedstawiciele polskiego rządu (Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Obrony Narodowej) oraz szefowie globalnych firm technologicznych z sektora IT (w tym Intel, Google, Bosch, Dell, Ericsson, Facebook, Siemens, Microsoft), a także badacze z IEEE, Stanford, Harvardu, MIT, Caltech. Panel konferencyjny pt. ”Cybersecuritym – wyzwania dla edukacji i nauki. Budowa kompetencji na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego państwa” poprowadzi płk dr inż. Mariusz Chmielewski, zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, wielokrotny laureat czołowych nagród krajowych i międzynarodowych konkursów w dziedzinie wynalazczości i innowacji. Jednym z panelistów w tej sesji będzie sekretarz stanu MON Tomasz Zdzikot.

Tegoroczną edycję konferencji otworzy Sabrina Gonzalez Pasterski – genialna, młoda fizyk z Harvard University, uznawana za współczesny „piękny umysł” i „nowego Einsteina”. Jej badania cytował sam Stephen Hawking, brytyjski fizyki i kosmolog. W codziennej pracy naukowej Sabrina Gonzalez Pasterski zajmuje się takimi skomplikowanymi zagadnieniami jak czarne dziury, grawitacja kwantowa i czasoprzestrzeń. Dodatkowo Sabina Pasterski będzie uczestniczyć w specjalnym lunchu dla studentek i młodych naukowców z obszaru fizyki, matematyki i informatyki.

Międzynarodową konferencję „Perspektywy – Women in Tech Summit” wspiera Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tegoroczna edycja uzyskała dofinansowanie w ramach programu „DIALOG”, którego celem jest  wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

PREZENTACJE WYDZIAŁU CYBERNETYKI WAT
NA KONFERENCJI
„PERSPEKTYWY – WOMEN IN TECH SUMIT”

PREZENTACJA 1
Sylwia Sławińska
Metody analityczne analizy sygnałów biomedycznych wykorzystujące sensory biomedyczne i inercjalne

Prezentacja zawiera opisy doświadczeń projektów NERVE oraz Clinical Trials Assistant w zakresie identyfikacji wybranych symptomów chorobowych – drżenia spoczynkowego parkinsonowskiego, drżenia samoistnego, naprężeń mięśni, drgawek oraz innych symptomów układu mięśniowego występujących w schorzeniach neurologicznych. Zostaną zaprezentowane autorskie metody analityczne oraz demonstracje wytworzonych systemów telemedycznych będących prototypami zaawansowanych narzędzi wspomagania diagnostyki i monitoringu pacjentów. Opisywane zagadnienia pozwolą na bieżąco demonstrować działanie wybranych algorytmów oraz pokazać uczestnikom konferencji sygnały biomedyczne możliwe do mobilnej rejestracji i użycia: EMG elektromiografia, PPG fotopletyzmografia, IMU inercjalne oraz GSR odpowiedź galwaniczna skóry.

PREZENTACJA 2
inż. Karolina Marciniak
Zastosowanie różnych metod faktoryzacji do ataku na algorytm RSA

Prezentacja zawiera opis algorytmu szyfrowania RSA oraz atak wykorzystujący faktoryzację modułu klucza publicznego. Zostaną przedstawione cztery wybrane algorytmy faktoryzacji: algorytm naiwny, Fermata, Rho – Pollarda oraz algorytm Quadratic Sieve. Na podstawie przedstawionych algorytmów w praktyczny sposób omówiona zostanie ideologia szyfrowania i odnajdywania składowych elementów wykorzystywanych w procesie deszyfracji. 

PREZENTACJA 3
sierż. pchor. Aleksandra Szczegielniak
Dekryptaż plików ZIP

Zostaną opisane metody szyfrowania pliku ZIP przy pomocy hasła. W dokumentacji sprecyzowane są trzy metody: Tradycyjne Szyfrowanie PKWARE, Szyfrowanie AE‑X (WinZip) – AES CTR, Silne Szyfrowanie PKWARE. Autorka wyjaśni jakie dane należy odczytać z pliku ZIP (Nagłówki szyfrowania). Omówi również algorytmy do weryfikacji hasła oraz zaprezentuje przykład działania aplikacji dla wzorców haseł, które definiują małą przestrzeń haseł, tak aby program szybko zwrócił wynik.

PREZENTACJA 4
st. szer. pchor. Kamila Prabucka        
szer. pchor. Paula Wrzeszykowska  
Kodowanie przeszłości w przyszłości

Prezentacja będzie dotyczyła zagadnień przedmiotu „Wstęp do kryptologii”. Przedstawione zostaną dwa ciekawe sposoby szyfrowania: szyfr Ceraza oraz Vigenere. Autorki omówią elementy genezy tych szyfrów, ich przeznaczenie oraz implementację z wykorzystaniem programu CrypTool i programowania w domenie sagemath. Prezentacja ma na celu w prosty i przestępny sposób wyjaśnić zagadnienia podstaw kryptologii. Będzie zrozumiała dla osób spoza środowiska informatycznego i matematycznego.

PREZENTACJA 5
Zespół CodeHussar
Doświadczenia i projekty wykonane na konkursach typu Hackaton

PREZENTACJA 6
kpt. Elżbieta Burek
Demonstracja systemu utajniania w sieci taktycznej – wyniki projektu badawczego

Black Friday 19