Programy mobilności krajowej MOST I MOSTECH

04.11.2019

PROGRAMY MOBILNOŚCI KRAJOWEJ MOST I MOSTECH
REKRUTACJA NA STUDIA W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:
OD 31 PAZDŹIERNIKA DO 30 LISTOPADA 2019 r.

Rekrutacja do programu MOST: most.uka.uw.edu.pl
Rekrutacja programu MOSTECH:  www.kaut.agh.edu.pl/mostech/wolne-miejsca

KOORDYNATOR UCZELNIANY PROGRAMÓW MOST I MOSTECH
mgr Natalia Pykacz
Dział Organizacji Kształcenia
Budynek 100, pokój 88
tel. 261 839 398
e mail: most.mostech(at)wat.edu.pl

Air Jordan VIII Low