Studentka Wydziału Cybernetyki WAT laureatką programu „Nowe technologie dla dziewczyn”

21.11.2019

Do V edycji programu stypendialnego „Nowe technologie dla dziewczyn” firmy Intel i fundacji Perspektywy zakwalifikowała się Monika Olchowik, studentka wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

Monika Olchowik została wyłoniona w konkursie spośród 600 innych kandydatek, reprezentantek takich polskich uczelni jak m.in. Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Gdański. Do programu „Nowe technologie dla dziewczyn” zostało zakwalifikowanych w sumie 25 studentek.

Stypendium firmy Intel i fundacji Perspektywy to pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną. Celem stypendium jest pomoc utalentowanym maturzystkom i studentkom w planowaniu i budowaniu kariery zawodowej w branży technologicznej. Stypendystki Intel-Perspektywy otrzymują wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdują się pod opieką mentora lub mentorki – doświadczonych pracowników firmy Intel. Stypendium, które otrzymują przez okres 9 miesięcy, młode adeptki nauki mogą przeznaczyć na pokrycie wydatków, jakie ponoszą w związku ze studiami. Stypendystki mają też możliwość odbycia płatnego stażu w  w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, największym centrum R&D Intel w Europie.

Sukces Moniki Olchowik to kolejny przykład zaangażowania kobiet w obszar innowacyjnych technologii. Tematyka ta była poruszana na tegorocznej edycji międzynarodowej konferencji „Perspektywy – Women in Tech Summit”, w której nasza uczelnia brała aktywny udział.

Firma INTEL to firma technologiczna z sektora IT (producent nowoczesnych procesorów), Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” jest m.in. organizatorem wspomnianej konferencji. Obie wspierają kobiety w technologii, nauce i innowacjach.

Anna Ambroziak
fot. Wojciech Piskorski

Basketball Shoes