II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Systemy Bezpieczeństwa w Teorii i Praktyce

02.11.2017

W dniu 18 października 2017 roku w bibliotece WAT, odbyła się  II Międzynarodowa Konferencja  Naukowa - Systemy Bezpieczeństwa w Teorii i Praktyce, zorganizowana przez Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, we współpracy z: Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydziałem Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Dron House Grup SA.

Celem konferencji było poszerzenie wiedzy na temat systemów bezpieczeństwa poprzez analizy i syntezy ich funkcjonowania, a także wyzwań ich doskonalenia i rozwoju. Konferencja składała się z II merytorycznych paneli.

Konferencję otworzył dr hab. inż. Gabriel Nowacki, prof. WAT, który przywitał najważniejszych gości oraz wszystkich uczestników. W ceremonii otwarcia głos zabrali również Dziekan Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, dr hab.  inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT, Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski oraz Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, prof. dr hab. Bogusław Jagusiak, który poprowadził również sesję inauguracyjną. Ta została zainicjowana wystąpieniem prof. dr hab. Jarosława Gryza, Prorektora ASzW, który przedstawił wyniki prac koncepcyjnych dotyczących Kompetencji systemu bezpieczeństwa narodowego, W panelu głos zabrał również dr hab. Jerzy Zalewski, prof. WAT, który scharakteryzował współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego na świecie, w UE i RP. Z kolei dr hab. Adam Kołodziejczyk, prof. WAT, zaprezentował swoje spostrzeżenia dotyczące społeczno-kulturowych zmian w sferze bezpieczeństwa militarnego. Sesję inauguracyjną zwieńczyło wystąpienie dr hab. inż. Gabriela Nowackiego, prof. WAT, który przedstawił zmiany struktur działań psychologicznych w wybranych państwach NATO.

Podczas drugiego panelu, którego moderatorem byli prof. Gabriel Nowacki oraz prof. Jerzy Zalewski przedstawiono wiele interesujących wystąpień dotyczących Polityki i strategii nuklearnej w Europie i świecie po Szczycie Warszawskim NATO (dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas), analizy zagrożeń rozwoju społeczeństwa informacyjnego (prof. Piotr Sienkiewicz), interpretacji i analizy kompetencyjnego wymiaru zapewniania ciągłości działania w zarządzaniu kryzysowym (mgr Krzysztof Szwarc, prof. Piotr Zaskórski), problemów zapewniania bezpieczeństwa w transporcie drogowym (dr hab. inż. Krzysztof Olejnik, prof. PO), zagadnień prawnych bezpieczeństwa inwestycyjnego (dr Piotr Kobielski), bezpieczeństwa zdrowotnego (dr Piotr Lizakowski) oraz organizacji i dysponowania sił i środków w sytuacjach kryzysowych (mgr Waldemar Kaak).

Obu panelom towarzyszyło duże zainteresowanie zgromadzonych słuchaczy oraz merytoryczna dyskusja. Na zakończenie konferencji uhonorowano dr hab. inż. Gabriela Nowackiego prof. WAT nagrodą rektora WAT za osiągnięcie oceny wyróżniającej za lata 2015-2016.

Konferencję podsumował prof. dr hab. Bogusław Jagusiak, który podziękował organizatorom, zgromadzonym oraz zaprosił wszystkich na kolejną konferencję w 2018 r.

Nike Shox Current 807