Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Huberta OSTAPA

22.01.2020

 OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja zawiadamia, że w dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 13:00, w sali nr 308, w budynku głównym WAT, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Huberta OSTAPA

na temat: "Clustering - based method for botnet detection"

Promotor:
dr hab. inż. Ryszard ANTKIEWICZ, prof. WAT - WCY WAT

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Ewa NIEWIADOMSKA - SZYNKIEWICZ - WEiTI PW

 
dr hab. inż. Witold HOŁUBOWICZ, prof. UTP - WTIiE UTP


Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej BG WAT  http://bg.wat.edu.pl/.


W imieniu Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.