ERASMUS+ trwa rekrutacja na studia, na rok akademicki 2020/21

03.02.2020

 

 

REKRUTACJA NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH: 

OD 3 LUTEGO DO 13 MARCA 2020r.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:

BIURO PROGRAMU ERASMUS+ (BUDYNEK 100, POKÓJ 88)

Osoby zainteresowane udziałem w programie Erasmus+ w semestrze zimowym oraz letnim 2020/2021 powinny złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:

  1. Formularz zgłoszeniowy na wyjazd na studia;
  2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego dotychczasowego okresu studiów, na danym stopniu studiów ( I, II lub III stopień) – (Zaświadczenie z Dziekanatu);
  3. Zaświadczenie o przyznaniu przez Rektora stypendium dla najlepszych studentów i doktorantów (Zaświadczenie z Dziekanatu);
  4. List motywacyjny podpisany własnoręcznie;
  5. Dokumenty potwierdzające :
  • Działalność uczelnianą (np. uczestnictwo w kole naukowym, samorządzie studentów/doktorantów);
  • Działalność pozauczelnianą (np. wolontariat, uczestnictwo w organizacji pozarządowej);
  • Inne dodatkowe osiągnięcia.

Osoby aplikujące na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ powinny posiadać poziom znajomości języka obcego na poziomie minimum B1 oraz średnią ocen minimum 3,50.

UWAGA

Prosimy nie zgłaszać się do Studium Języków Obcych w celu poświadczenia znajomości j. obcego.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE ERASMUS+

https://www.wat.edu.pl/ksztalcenie/wymiana-pracownikow-i-studentow

sneakers