XXV edycja Forum Teleinformatyki Ministerstwa Cyfryzacji

25.02.2020

29 stycznia 2020 r. w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji z udziałem ministra Marka Zagórskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Młodych Mistrzów, który został zorganizowany w ramach XXV edycji Forum Teleinformatyki. Tematyką wiodącą w tegorocznym konkursie były: „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa” oraz „Problemy cyfrowej Polski”. 

W spotkaniu, oprócz prowadzącego całą uroczystość prof. WAT Bolesława Szafrańskiego przewodniczącego Rady Programowej Forum Teleinformatyki i laureatów konkursu, udział wzięli opiekunowie naukowi nagrodzonych prac, członkowie jury oraz przedstawiciele fundatorów nagród w poszczególnych kategoriach konkursowych. Wojskową Akademię Techniczna w uroczystości reprezentowali prof. WAT Andrzej Chojnacki - kierownik studiów doktoranckich Wydziału Cybernetyki w dyscyplinie informatyka oraz dr inż. Janusz Furtak – dyrektor Instytutu Teleinformatyki i Cyberbezpieczeństwa. Wszyscy autorzy i ich opiekunowie naukowi, których prace zostały zakwalifikowane do finału konkursu, zostali  zaproszeni na koszt organizatora konkursu do nieodpłatnego udziału w całym Forum i ponadto uzyskali prawo ubiegania się o nagrody w następujących kategoriach konkursowych:   

 • „Najlepsza merytorycznie praca” – nagroda Rady Programowej Forum Teleinformatyki i Oddziału Mazowieckiego PTI,
 • „Najlepsza praca z zakresu informatyzacji administracji publicznej” – nagroda specjalna ministra właściwego ds. informatyzacji, 
 • „Najlepsza praca zakresu ochrony danych osobowych” – nagroda specjalna Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • „Praca o największym pierwiastku algorytmicznym” – nagroda Fundacji Rozwoju Informatyki,
 • „Najlepsza praca z zakresu aspektów ekonomicznych informatyzacji” – nagroda Narodowego Banku Polskiego, 
 • „Poza horyzont …” - nagroda prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
 • „Najlepsza praca z zakresu Internetu Rzeczy” – nagroda Atende Softeware,
 • „Najlepiej pod względem oratorskim przedstawiona praca” – nagroda przewodniczącego Jury Konkursowego.

Tradycyjnie w konkursie wzięli udział przedstawiciele doktorantów i studentów Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, uzyskując 22 wyróżnienia oraz sześć kwalifikacji do ścisłego finału konkursu. Autorzy tych sześciu prac zaprezentowali ich istotę w trakcie otwartej dla wszystkich uczestników Forum Teleinformatyki, ocenianej przez jury tradycyjnej sesji Młodych Mistrzów. Laureatem konkursu w kategorii „Najlepsza praca z zakresu Internetu rzeczy” został student Wydziału Cybernetyki inż. Mateusz Rzemieniewski za pracę „Demonstrator systemu routingu w sieci VANET”, który z rąk prezesa zarządu Atende Software Pawła Pisarczyka oprócz specjalnego dyplomu uzyskał nagrodę w postaci profesjonalnego kursu sterowania dronem. Opiekunem naukowym nagrodzonego studenta był dr inż. Janusz Furtak

Poniżej lista wszystkich wyróżnionych prac obecnych i byłych doktorantów oraz studentów Wydziału Cybernetyki WAT. 

Wyróżnienia Rady Programowej Forum Teleinformatyki

Za przygotowanie pracy, która uzyskała kwalifikację do finału konkursu zorganizowanego w ramach sesji „Forum Młodych Mistrzów – Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”: 

Prace wyróżnione i zakwalifikowane do ścisłego finału:

 1. Magdalena Cebula - „Projekt i implementacja systemu informatycznego do badania powtarzalności określenia orientacji w przestrzeni dla zastosowań medycznych”,
 2. Andrzej Karaś – „Środowisko do symulacji operacji informacyjnych", 
 3. Maciej Muras - „Środowisko Zaawansowanych Analiz Sieci Społecznościowych”, 
 4. Patryk Ostrowski - „PULSE - wczesna detekcja stanów depresyjnych”,
 5. Mateusz Rzemieniewski - „Demonstrator systemu routingu w sieci VANET”,
 6. Piotr Witowski, Sylwia Sławińska, Filip Głowacki - „Algos - Narzędzia analityczne analizy danych biomedycznych i behawioralnych pacjentów oceniające stany bólu w przewlekłym leczeniu”.

Pozostałe wyróżnienia:

 1. Mateusz Bursiak, Agnieszka Charko, Sebastian Siewiera - „Cyberprzestrzeń jako przestrzeń dezinformacji. Jakie kroki powinniśmy podjąć?”,
 2. Monika Chodkiewicz - „Analiza i ocena wpływu bezpieczeństwa kluczowej infrastruktury terenowej na bezpieczeństwo państwa”,
 3. Justyna Chodubska - „Projekt i implementacja algorytmu genetycznego do rozwiązywania zadań optymalizacji liniowej ciągłej”,
 4. Olga Cieszkowska - „Analiza porównawcza wybranych narzędzi komputerowego wspomagania zarządzania projektami”,
 5. Łukasz Dolecki - „Komputerowe wspomaganie oceny złożoności wewnętrznej oprogramowania”,
 6. Hubert Fabisiak - „Metoda przetwarzania danych sensorów wearable z wykorzystaniem platformy iOS wykorzystujące elementy bibliotek analizy sygnałów”,
 7. Michał Gałusza - „Wyznaczanie przyczyn wypadków samochodowych jako przykład znajdowania związków semantycznych  w korpusie językowym”,
 8. Radosław Kiraga - „Projekt i implementacja algorytmu genetycznego do rozwiązywania zadań optymalizacji liniowej dyskretnej”,
 9. Robert Komarec, Karol Szczepanowski - „Trialsquare. Elektroniczne narzędzie do zarządzania dokumentacją w badaniu klinicznym”,
 10. Marcin Pachnik - „Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w procesie fuzzingu”,
 11. Dominika Raczak - „Analiza porównawcza algorytmów zagnieżdżania kształtów”,
 12. Marcin Romaldowski - „Wykorzystanie systemów typu chatboot w administracji publicznej”,
 13. Jakub Rzepiński - „Metoda ilościowa oceny behawioralnej użytkowników wybranych mediów społecznościowych”,
 14. Paweł Tarsała - „Systemy wizyjne wspomagające rozpoznawanie znaków drogowych z wykorzystaniem uczenia głębokiego”,
 15. Grzegorz Włodarczyk - „Narzędzia gromadzenia i eksploracji komunikatów tekstowych z eksperymentów symulacyjnych w technologii ELK”,
 16. Jarosław Wójcik - „Metoda zwiększenia bezpieczeństwa lotów na podstawie nadążnej analizy zagrożeń zderzenia statku powietrznego z ptakami”.

Po wystąpieniach laureatów oraz wręczeniu dyplomów i nagród odbyły się tradycyjne rozmowy kuluarowe przy kawie. Uroczystość przebiegała w podniosłej a jednocześnie bezpośredniej atmosferze.

Bolesław Szafrański

 

Casual Παπουτσια