Godziny dziekańskie w związku z targami pracy #IT WCY WAT

03.03.2020

W związku z organizowanymi 10 marca 2020 roku Targami Pracy IT, zarządzam w tym dniu godziny dziekańskie od 13:15 do 15:05.

Dziekan Wydziału Cybernetyki

Saldos - Entrega gratuita