Zalecenia Dziekana Wydziału Cybernetyki WAT w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii