Praktyki on-line dla studentów WCY

02.04.2020

Studenci Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zostali zaangażowani w prace Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Podczas trwającego w kraju stanu epidemii i zawieszenia zajęć, podchorążowie z Wydziału Cybernetyki w formie zdalnych praktyk wykorzystują swoje umiejętności, aby wraz z ekspertami z NCBC wpierać użytkowników resortu obrony narodowej pracujących zdalnie.

Zadania, które wykonują podchorążowie dotyczą wsparcia teleinformatycznego RON, polegającego m.in. na przygotowaniu procedur, obsłudze linii wsparcia pracowników pracujących zdalnie oraz na przygotowaniu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych do platformy e‑learningowej w zakresie wykorzystania narzędzi pracy zdalnej. Podchorążowie zapoznają się również z działaniem procedur bezpiecznego dostępu do systemów resortu obrony i zasadami wykorzystania infrastruktury teleinformatycznej, a także z zasadami działania podstawowych systemów IT w resorcie. „Realizacja tych zadań jest szansą praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności naszych studentów w ważnych dla RON działaniach należących do domeny cyberbezpieczeństwa” – podkreśla zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki płk dr inż. Mariusz Chmielewski.

W projekcie uczestniczy obecnie 20 studentów Wydziału Cybernetyki. Ich udział wiąże się ściśle ze  specjalnością, którą wybrali na swoim kierunku studiów, jak i zainteresowaniami zawodowymi. Podchorążowie doskonale łączą nowe obowiązki z tymi związanymi z nauką zdalną. Ułatwieniem jest infrastruktura naukowo-dydaktyczna WAT, dobrze dostosowana do potrzeb nauczania na odległość i działania w ramach kryzysu epidemicznego, zarówno w zakresie prowadzenia wykładów i ćwiczeń, jak i w wykorzystaniu specjalistycznych laboratoriów informatycznych i cyberbezpieczeństwa.

Anna Ambroziak
fot. NCBC

Nike