Ważne informacje dla dyplomantów

07.05.2020

Informuję dyplomantów, że do 24 maja 2020 prace dyplomowe do oprawy (ze względu na zamknięcie Biblioteki Głównej) przyjmowane są przez pracownika sekretariatu Redakcji Wydawnictw, przed wejściem głównym do Biblioteki, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Należy wcześniej poinformować telefonicznie o zamiarze złożenia pracy (tel. +48 261 83 92 52). Terminy przyjmowania i odbioru oprawionych prac ustalane są indywidualnie, na konkretny termin i godzinę. Przypominam, że przed oprawieniem pracy należy odebrać zadania do pracy dyplomowej w sekretariatach instytutów (dyplomanci ITC – w punkcie podawczym dziekanatu WCY). Termin zdania pracy zgodnie z kalendarzem akademickim.

Dziekan Wydziału Cybernetyki

Air Force 1 Low Upstep BR