Nowe informacje dla dyplomantów

19.05.2020

 

 

  1. O zamiarze złożenia przez dyplomanta pracy dyplomowej w dziekanacie Wydziału Cybernetyki, należy wcześniej poinformować pracownika dziekanatu telefonicznie, umawiając się na konkretny termin i godzinę.
  2. Przed wejściem do dziekanatu dyplomant zachowuje wszelkie zasady bezpieczeństwa (obowiązuje maseczka na twarzy oraz dezynfekcja rąk).
  3. Dyplomanci, którzy otrzymali zgodę dziekana na przesuniecie terminu złożenia pracy dyplomowej do 29 maja br. a nie będą mogli przystąpić do egzaminu dyplomowego w miesiącu czerwcu, będą mogli złożyć pracę do 1 września 2020 r. bez konieczności składania wniosków do dziekana.
  4. Dyplomanci studiów drugiego stopnia „planowi” (dotyczy studentów cywilnych), którzy nie złożą pracy dyplomowej do 29 maja br., mogą ubiegać się o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej nie dłuższym jednak niż do czasu zakończenia następnego semestru przy spełnieniu warunku Regulaminu studiów § 51 ust. 6. Wniosek należy złożyć w terminie złożenia pracy dyplomowej tj. do 29 maja 2020r.

Alle Artikel