Komunikat w sprawie funkcjonowania dziekanatu od dnia 29 maja 2020 r.

28.05.2020

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WAT nr 43/RKR/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 dbając o zdrowie studentów oraz pracowników wydziału kontynuuje się następujący tryb pracy Dziekanatu.

  • nadal obowiązuje ograniczenie kontaktów bezpośrednich 
    zalecany kontakt telefoniczny oraz mailowy tel. +48 261 837 150, +48 261 837 065) (dziekanat.wcy@wat.edu.pl)
  • godziny pracy Dziekanatu nie ulegają zmianie 
    studenci ostatniego roku studiów (dyplomanci) oraz absolwenci (po odbiór dyplomów) będą również przyjmowani w soboty w następujących terminach: 30 maja, 6, 20, 27 czerwca, 4, 11 lipca br. w godzinach 7.30-15.30 po uprzednim telefonicznym umówieniu się. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane
  • zaświadczenia oraz inne dokumenty dla studentów i absolwentów 
    będą wysyłane pocztą lub drogą elektroniczną. Prosimy zamawiać telefonicznie lub mailowo dziekanat.wcy@wat.edu.pl. W treści wskazać adres do wysłania.

Ograniczenia nie mają wpływu na bieżące funkcjonowanie Dziekanatu. 
Rekomendujemy śledzenie informacji i ogłoszeń na stronie internetowej WCY.

Nike