Wszczęcie procedury wskazywania przez wspólnotę wydziału kandydatów do pełnienia funkcji dziekana WCY na kadencję 2020-2024

19.06.2020

W serwisie e-Dziekanat udostępniane są dokumenty dotyczące wskazywania przez wspólnotę wydziału kandydatów do pełnienia funkcji dziekana Wydziału Cybernetyki. Należy zalogować się do serwisu oraz wybrać z menu głównego pozycję 'Dokumenty' i wskazać właściwy kontekst.