Rekrutacja do programu MOST

02.09.2020

 

 

REKRUTACJA DO PROGRAMU MOST
SEMESTR ZIMOWY I CAŁY ROK AKADEMICKI 2020/2021
2 – 15 WRZEŚNIA
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI

Internetowa rejestracja kandydatów do Programu MOST (IRK MOST)
https://irkmost.amu.edu.pl/pl/

Więcej informacji o Programie MOST:
http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna
https://www.wat.edu.pl/ksztalcenie/wymiana-pracownikow-i-studentow/most-mostech/