Zastępca Dziekana Wydziału Cybernetyki

 

 

płk dr inż. Rafał Kasprzyk

Absolwent Wydziału Cybernetyki WAT (Prymus Promocji – 2004 r., Prymus Akademii – 2005 r.) W 2012 r. z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. W 2015 r. został uhonorowany przyznaniem trzyletniego Stypendium MNiSW dla Wybitnych Młodych Naukowców. W latach 2017–2018 brał udział w pracach Zespołu Zadaniowego powołanego w celu wypracowania Koncepcji Rozwoju Zdolności Resortu Obrony Narodowej do Działań w Cyberprzestrzeni. Od 2018 roku pełnił funkcję kierownika nowo powołanej Pracowni Modelowania i Analizy Cyberprzestrzeni, której był pomysłodawcą. W latach 2020 - 2021 kierował Zakładem Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia w Instytucie Systemów Informatycznych. W 2021r. został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dziekana Wydziału Cybernetyki.

Główny obszar jego zainteresowań dotyczy modelowania, symulacji i analizy systemów sieciowych z wykorzystaniem modeli i metod badań operacyjnych, a w szczególności teorii grafów i sieci, technologii przetwarzania Big Data oraz wybranych elementów sztucznej inteligencji. Kierownik wielu projektów (m.in. CARE, COPE, CART, SAVE, THEIA, Manify, Monica) wielokrotnie wyróżnianych na Międzynarodowych Targach Wynalazczości (m.in. Bruksela, Paryż, Seul, Warszawa). Opiekun licznych zespołów studenckich zajmujących czołowe miejsca w kraju i na świecie w konkursach informatycznych.