Prodziekan ds. studenckich Wydziału Cybernetyki

 

 

dr Joanna Piasecka

Joanna Piasecka urodziła się 1 stycznia 1972 roku w Bychawie na Lubelszczyźnie. Tam też ukończyła szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Równolegle kształciła się muzycznie w klasie pianina w Społecznej Szkole Muzycznej im. H. Wieniawskiego w Lublinie.

Studia na kierunku Matematyka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ukończyła w 1995 roku. W tym samym roku została tam zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Równań Różniczkowych, a od 2004 roku jako adiunkt. Przez wiele lat uczestniczyła w cotygodniowych seminariach Polskiej Akademii Nauk z zakresu matematyki finansowej. W 2004 roku obroniła pracę doktorską pt. ,,Wybrane zagadnienia z rynków z kosztami za transakcje’’ pod kierunkiem prof. dr. hab. Łukasza Stettnera. Autorka publikacji ,,Discrete time arbitrage under transaction costs’’, ,,Pricing of European and American claims in the CRR model with fixed+concave transaction costs’’.

W 2008 roku przeniosła się do Warszawy i podjęła pracę w Instytucie Matematyki i Kryptologii Wojskowej Akademii Technicznej na stanowisku starszego wykładowcy, a obecnie adiunkta dydaktycznego. Wykłada przedmioty takie jak: matematyka finansowa, rachunek prawdopodobieństwa, matematyka na II stopniu studiów. Ponadto, prowadzi podstawowe przedmioty matematyczne na pierwszym roku.

W 2019 roku ukazała się jej książka ,,Algebra liniowa z elementami geometrii’’, w której w sposób zrozumiały przedstawia materiał z przedmiotu „Matematyka 1”. Stworzyła również stronę internetową dla studentów www.wyznacznik.pl. Zawiera ona większość zagadnień matematycznych, poruszanych na pierwszym roku studiów technicznych.

Od wielu lat bierze czynny udział w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym im. gen. Sylwestra Kaliskiego. Od 2019 roku zajmuje się również jego koordynacją i współtworzeniem zadań konkursowych.

Nauczanie matematyki jest jej pasją. Chciałaby „odczarować” ten przedmiot - pokazać go jako dziedzinę nauki rozwijającą logiczne myślenie, otwierającą na niestandardowe rozwiązania.

Po godzinach spędzonych na uczelni chętnie wskakuje w górskie treki. Na koncie ma masyw Czerwonych Wierchów, Świnicę, Kościelec, Granaty i wiele niższych, ale równie urokliwych tras. Szczęśliwa żona Krzysztofa i matka trzech córek: Aleksandry, Anny i Katarzyny.