Pierwsze miejsce zespołu Code Hussar z WCY w konkursie programistycznym

18.01.2021

Podczas konkursu programistycznego "EduHack 2021. International hackathon for the future of education" organizowanego przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 14-17.01.2021 zespół Code Hussar w reprezentujący Wojskową Akademię Techniczną zajął pierwsze miejsce. W skład zwycięskiego zespołu wchodzili: Patryk Ostrowski, Sebastian Szczepański, Piotr Filochowski, Jakub Krukowski oraz Adam Pawełek, a opiekunem naukowym zwycięskiej drużyny jest płk dr inż. Mariusz Chmielewski.

Wyzwaniem postawionym przed uczestnikami hackathonu było stworzenie innowacyjnej aplikacji, która ułatwi pracę zdalną, a także wpłynie pozytywnie na zwiększenie efektywności oraz zaangażowania uczestników zajęć. Na tę potrzebę zespół przedstawił aplikację UniNetwork. System zdobył uznanie sędziów za kreatywne spojrzenie na problem oraz dostrzeżenie miejsca w na dodatkowy rozwój studentów. Nagrodzona drużyna postanowiła zająć się problemem tworzenia multidyscyplinarnych międzyuczelnianych zespołów. Dzięki aplikacji UniNetwork koła naukowe poszukujące chętnych do swoich projektów mogą odnaleźć nowe osoby o określonych umiejętnościach. Z drugiej strony student może odnaleźć wymarzony projekt, dzięki któremu będzie mógł się aktywizować oraz zdobywać nowe umiejętności. Spersonalizowany profil użytkownika, umożliwia przeglądanie najtrafniejszych ofert dla danego użytkownika. Ponadto algorytmy przetwarzające dane mają za zadanie wyświetlić w jak najlepszej kolejności  możliwe dopasowania ze względu na ukryte preferencje oraz aktywności programisty (np. aktywność poza programową, czy ilość poświęcanego czasu na projekty).  Po obustronnym wykazaniu zainteresowania aplikacja pozwala na kontakt pomiędzy potencjalnym zleceniodawcą, a studentem. Może ona posłużyć także do wzajemnej pomocy w nauce oraz do szukania projektów dla zespołów studenckich bez komercyjnego doświadczenia. Stworzony projekt jest przeznaczony zarówno dla niedoświadczonych użytkowników jak i cenionych naukowców. Głównymi zaletami rozwiązania są: ułatwienie tworzenia zespołów międzyuniwestyteckich, centralizacji ogłoszeń różnych kół naukowych, oraz możliwość zebrania doświadczenia przez młodych naukowców. Podczas analizy biznesowej przewidziano także możliwości rozwoju aplikacji. Pierwszą scieżką jest dołączenie organizacji pozarządowych. Projekty realizowane dla NGO pozwoliłyby początkującym studentom na zdobycie niezbędnego doświadczenia do zdobycia pierwszej pracy, w zamian otrzymałyby rozwiązanie bez kosztów realizacji. Drugą scieżką rozwoju jest pomoc wyszukiwania talentów pracodawcą. Firmy mogłyby otrzymywać informację o najbardziej aktywnych użytkownikach w celu ich zrekrutowania. Często mogłoby to się odnosić do specjalistów wąskich dziedzin, w których ciężko znaleźć odpowiednią osobę. Po zakończeniu konkursu drużyna ma nadzieję na dalszy rozwój aplikacji oraz jej wdrożenie w środowiskach akademickich.