Prodziekan ds. naukowych Wydziału Cybernetyki

 

 

dr hab. inż. Janusz Furtak, prof. WAT

Janusz Furtak urodził się w 9 grudnia 1958r w Bytomiu. W roku 1973 ukończył szkołę podstawową i rozpoczął naukę w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Po ukończeniu liceum w 1977 roku rozpoczął studia na Wydziale Cybernetyki WAT. W trakcie studiów aktywnie działał w Kole Zainteresowań Cybernetycznych i był reprezentantem WAT w koszykówce. Studia na Wydziale Cybernetyki ukończył z wynikiem bardzo dobrym w roku 1982 uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera cybernetyka w specjalności „Systemy informatyczne - automatyzacja przetwarzania danych”.

Po ukończeniu studiów rozpoczął służbę w Zespole Informatyki Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Warszawie najpierw jako programista, a później jako projektant, a następnie zastępca kierownik zakładu projektowego. Od czerwca 1990 roku jest związany z WAT. Od 1990 roku był asystentem w Katedrze Badań i Eksploatacji Systemów Komputerowych, a od 2000 roku adiunktem w Instytucie Automatyki i Robotyki. Od 2003 był kierownikiem Zakładu Automatyzacji Systemów Dowodzenia w Instytucie Automatyzacji Systemów Dowodzenia i Logistyki Wydziału Techniki Wojskowej do chwili zakończenia zawodowej służby wojskowej w stopniu pułkownika w roku 2006. W latach 2006-2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Teleinformatyki i Automatyki, a dodatkowo od 2008 roku pełnił obowiązki dyrektora tego instytutu. W latach 2016-2019 był dyrektorem Instytutu Teleinformatyki i Automatyki, a po zmianie nazwy instytutu w 2019 roku był dyrektorem Instytutu Teleinformatyki i Cyberbezpieczeństwa do końca kadencji w 2020 roku.

W roku 1999 obronił rozprawę doktorską przed Radą Wydziału Cybernetyki WAT pt. „Orientacja przestrzenna na podstawie obrazu z ruchomej kamery”, której promotorem był prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kwiatkowski. W roku 2020 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja po pomyślnym zakończeniu procedury habilitacyjnej prowadzonej przez Radę Dyscypliny ITiT przy Wydziale Cybernetyki WAT.

Poza WAT jest członkiem Institute of Electrical and Electronics Engineers. W roku 1993 odbył staż naukowy w uczelni Vysoka Vojenská Škola Liptovský Mikuláš. W latach 1999-2006 pracował najpierw na stanowisku adiunkta, a później docenta w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji.

W całym okresie dotychczasowej pracy zawodowej uczestniczył w badaniach naukowych i prowadził zajęcia dydaktyczne. Do jego głównych zainteresowań naukowo-badawczych należą: bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, bezpieczeństwo w systemach Internetu Rzeczy, zagadnienia z zakresu routingu w sieciach komputerowych i zarządzania sieciami komputerowymi oraz administrowania systemami operacyjnymi. Brał udział w około dwudziestu projektach i pracach o charakterze badawczo-naukowym i wdrożeniowym w różnych rolach: od wykonawcy, poprzez kierownika grupy zadań badawczych, koordynatora prac zespołu po kierownika projektu/pracy. W szczególności, uczestniczył w pracach badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych jawnych i niejawnych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, które dotyczyły między innymi: budowy komputera pokładowego dla samolotu szkolno-bojowego „Iryda”, systemu sterowania podwieszeniami dla śmigłowca bojowego „Sokół”, integracji środowisk sieciowych wykorzystujących protokół IPv4 i IPv6, skonstruowania bezpiecznej stacji do zastosowań specjalnych i oceny poziomu bezpieczeństwa wojskowych systemów teleinformatycznych.

Jest współredaktorem jednej zagranicznej monografii, autorem jednego skryptu, autorem i współautorem ponad 60 publikacji naukowych (polskich i zagranicznych), autorem kilku ekspertyz dla MON, autorem ponad 80 recenzji różnych opracowań naukowych publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Brał czynny udział w pracach komitetów organizacyjnych wielu konferencji międzynarodowych (w roli chairman ośmiokrotnie i w roli członka Komitetu Programowego ponad 80 razy).

Janusz Furtak był reprezentantem Polski z nominacji MON w panelu NATO Science and Technology Organization w grupie IST-147 / RTG on Military Applications of Internet of Things, a aktualnie reprezentuje Polskę w pracach grupy IST-176 / RTG on Federated Interoperability of Military C2 and IoT Systems. Za działalność w grupie IST 147 w roku 2020 uzyskał nagrodę „IST Panel - Team Excellence Award”.

Janusz Furtak był czynnym członkiem zespołów, które przygotowywały programy studiów dla kierunku „Informatyka” i „Kryptologia i Cyberbezpieczeństwo” w latach 2009-2020. W pracy dydaktycznej prowadził zajęcia z zakresu bezpieczeństwa, sieci komputerowych i administrowania systemami sieciowymi (około 20 przedmiotów). Wypromował ponad 80 magistrów i inżynierów, był opiekunem naukowym 7 studentów indywidualnych.

W wolnych chwilach chętnie uprawia różne dyscypliny sportu (ostatnio nordic walking i naciarstwo zjazdowe). Lubi wędrować po górach - od 1980 ma uprawnienia przewodnika górskiego na Beskidy. Prowadził wiele grup na rajdach i obozach w Polsce na terenie Beskidów i zagranicą w Słowacji i Bułgarii. Ma żonę Marię, troje dzieci i sześcioro wnucząt.