Postępowania habilitacyjne

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja
Habilitant Data złożenia wniosku Tutuł osiągnięcia naukowego Załączniki
dr inż. Janusz FURTAK 07.04.2020 Cykl powiązanych tematycznie publikacji nt.: „Metody podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w bezprzewodowych sieciach węzłów sensorowych”.
Dr inż. Grzegorz Andrzej Borowik 29.04.2019 Metody i algorytmy syntezy logicznej w analizie i eksploracji danych
Autoreferat PDF icon gb_autoreferat_pl.pdf

Self-presentation PDF icon gb_autoreferat_en.pdf

Skład Komisji Habilitacyjnej - decyzja CKds.ST

Harmonogram postępowania Microsoft Office document icon gb_harmonogram.doc
Dr inż. Robert Waszkowski 19.04.2019 Opracowanie i analiza funkcjonalności platformy low-code integrującej metody, technologie i narzędzia generowania aplikacji na podstawie modeli procesów biznesowych
Autoreferat PDF icon rw_autoreferat_pl.pdf

Self-presentation PDF icon rw_autoreferat_en.pdf

Skład Komisji Habilitacyjnej - decyzja CKds.ST

Harmonogram postępowania Microsoft Office document icon rw_harmonogram.doc
Dr inż. Maciej Kiedrowicz 18.04.2019 Technologie informatyczne w bezpiecznym przetwarzaniu zasobów informacyjnych administracji publicznej
Autoreferat PDF icon mk_autoreferat_pl.pdf

Self-presentation PDF icon mk_autoreferat_en.pdf

Skład Komisji Habilitacyjnej - decyzja CKds.ST

Harmonogram postępowania Microsoft Office document icon mk_harmonogram.doc
Dr inż. Dominik Strzałka 08.02.2019 Analiza uwarunkowań termodynamicznych oraz wpływu przestrzenno-czasowych zależności dalekosiężnych na przetwarzanie w systemach komputerowych
Autoreferat PDF icon autoreferat_ds.pdf


Skład Komisji Habilitacyjnej - decyzja CKds.ST PDF icon powolanie_kom_hab_ds_ckdsst.pdf

Harmonogram postępowania Microsoft Office document icon harmonogram_postepowania_hab._ds.doc