Finał XII Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego

19.03.2021

97 uczniów szkół średnich wzięło udział w finale XII Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego, którego organizatorem jest Wojskowa Akademia Techniczna. Eliminacje do konkursu odbyły się w 52 szkołach w grudniu 2020 r., uczestniczyło w nich ponad 1000 uczniów. Najlepszym matematykiem w finale okazał się Michał Skrobucha, uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniku.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Ze względu na sytuację epidemiczną konkurs odbył się formule zdalnej. „Fakt ten nie przeszkodzi jednak w potwierdzeniu prawdziwości słów Georga Cantora, który mówił, że istota matematyki zawiera się w jej wolności” – podkreśliła prorektor ds. studenckich  WAT dr hab. Monika Szyłkowska podczas rozpoczęcia konkursu i przywitania uczestników.

Finaliści mieli do rozwiązania 15 pytań. Do każdego z nich zaproponowano 4 odpowiedzi, z których jedna, dwie, trzy lub cztery były poprawne. Autorami zadań i pytań testowych, zarówno w eliminacjach jak i w finale, byli doświadczeni nauczyciele akademiccy z Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT: dr Lucjan Kowalski, prof. WAT, dr Joanna Napiórkowska, dr Joanna Piasecka – prodziekan ds. studenckich Wydziału Cybernetyki WAT i mgr Alicja Kida. Zakres materiału obowiązującego w konkursie był zgodny z programami nauczania matematyki w szkołach ponadpodstawowych w klasach o rozszerzonym zakresie nauczania matematyki.

Zwycięzcy konkursu po pomyślnie zdanej maturze mają zapewnione miejsca na wybranym przez siebie kierunku cywilnym WAT. W przypadku podjęcia studiów w Akademii będą mieć również zagwarantowane stypendium naukowe oraz bezpłatne zakwaterowanie w domu studenckim podczas pierwszego roku studiów. Wszyscy wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Rektora-Komendanta WAT, Burmistrza Błonia i Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

Lista laureatów oraz więcej informacji o konkursie dostępnych na stronie Wojskowej Akademii Technicznej.