WCY usprawnia pracę strażaków oraz samochody ratowniczo-gaśnicze

01.04.2021

Pojazd strażacki, którym łatwiej jest dojechać w trudno dostępne miejsca w terenie, a dodatkowo szybciej można wydobyć z niego sprzęt potrzebny do akcji ratunkowej i gaśniczej stworzyło konsorcjum naukowe z udziałem dwóch wydziałów Wojskowej Akademii Technicznej, z których jednym był Wydział Cybernetyki. Ergotruck usprawni pracę ludzi i zapewni im większe bezpieczeństwo.

Wyprodukowany przez spółkę Szczęśniak Pojazdy Specjalne wóz strażacki znajduje się w Bielsku-Białej. Zostanie przekazany do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie będzie służył do szkolenia z zakresu procedur, jakie drużyna przeprowadza na miejscu zdarzenia. To m.in. wyjmowanie sprzętu, rozkładanie linii gaśniczych, odpowiednie zajmowanie miejsc w zależności od rodzaju akcji.

O ergonomię, czyli o to, by wszelkie opracowania techniczne były dopasowane do anatomii człowieka, zadbał trzeci konsorcjant – Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej. Naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej zajęli się m.in. jak najlepszym rozmieszczeniem sprzętu i unowocześnieniem wyposażenia wozu strażackiego.

W pracach brał udział zespół pracowników z Wydziału Cybernetyki WAT pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Andrzeja Walczaka, który zaproponował metodę oceny strategii rozmieszczenia sprzętu na wozie bojowym straży pożarnej przy użyciu eksperymentów symulacyjnych w środowisku zbudowanego symulatora wirtualnej rzeczywistości. Sposób działania symulatora pozwala na przeprowadzenie procesu indywidualizacji rozmieszczenia sprzętu a następnie na badanie symulacyjne pojedynczej strategii rozmieszczenia opisanej w pliku konfiguracyjnym. Dane dostarczane w wyniku działania symulacji są odpowiednio grupowane i zamieszczane w plikach raportów. Wirtualna symulacja pozwala mierzyć, bez udziału strażaków, ich obciążenia w trakcie wykonywania różnego typu działań ratowniczo-gaśniczych. Wiele charakterystyk potrzebnych do określenia prawidłowego rozmieszczenia sprzętu w pojeździe straży pożarnej może zostać pomierzonych w trakcie symulacji.

Wykonany symulator wirtualny może korzystać z dowolnych uprzednio skonstruowanych i odpowiednio zwymiarowanych modeli wirtualnych, aby rozwiązać uniwersalny problem znalezienia najlepszego rozmieszczenia sprzętu w pojeździe z uwagi na czynniki ergonomiczne osób przenoszących tenże sprzęt z pojazdu. Założenie gogli VR pozwala uwidocznić wysoki realizm symulacji w czasie rzeczywistym.

Więcej informacji o projekcie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej.

Przy okazji warto również wspomnieć o innym symulatorze zbudowanym na Wydziale Cybernetyki, który wspiera pracę strażaków. Symulator stanowiska kierowcy, o którym mowa, został wdrożony w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Oprogramowanie symulatora zrealizowane zostało w dużej części przez Zespół Badawczy Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Andrzej Najgebauer prof. WAT. Kierownikiem samego projektu był dr inż. Roman Wantoch-Rekowski.

Symulator stanowiska kierowcy w zakresie szkolenia dojazdu wozem bojowym do miejsca prowadzenia akcji wykonany został z wykorzystaniem specjalizowanego systemu symulacyjnego VBS umożliwiającego szczegółowe zobrazowanie sytuacji zawierające obiekty i ludzi na wysokim poziomie szczegółowości. Zaprojektowane i wykonane stanowiska symulacyjne umożliwiają realizację programów kształcenia, związanych z kształceniem zawodowym realizowanym w szkołach i ośrodkach szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. Symulator ukierunkowany jest na szkolenie załóg pojazdów bojowych mające na celu zmniejszenie liczby wypadków drogowych z ich udziałem.