Piszą o nas w katalogu Innowacje-Wdrożenia-Bezpieczeństwo-Obronność 2021

09.04.2021

Pojazd ratowniczo-gaśniczy ERGOTRUCK został jednym z laureatów 3 miejsca w konkursie „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności” organizowanym przez Portal Mundurowy. W najnowszej wersji katalogu: Innowacje-Wdrożenia-Bezpieczeństwo-Obronność 2021 opisano ponadto 10 innowacyjnych technologii Wojskowej Akademii Technicznej.

Konkurs „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności” odbył się pod patronatem honorowym szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha oraz dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr. inż. Wojciecha Kamienieckiego. 

Pojazd ratowniczo-gaśniczy ERGOTRUCK to wynik prac konsorcjum, w którym – jako lider – Wojskowa Akademia Techniczna współpracowała z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej, Szkołą Aspirantów Państwowe Straży Pożarnej w Częstochowie i przedsiębiorstwem Szczęśniak Pojazdy Specjalne. Naukowcy z Wydziału Inżynierii Mechanicznej zajęli się m.in. unowocześnieniem wyposażenia wozu strażackiego i jak najlepszym rozmieszczeniem sprzętu potrzebnego do akcji ratunkowej i gaśniczej. Wyprodukowany pojazd jest demonstratorem wszystkich innowacji. Wydział Cybernetyki na potrzeby projektu opracował strażackie symulatory wirtualnej rzeczywistości, które posłużyły badaniom strategii rozmieszczenia sprzętu strażackiego. Wirtualna symulacja pozwala mierzyć, bez udziału strażaków, ich obciążenia w trakcie wykonywania różnego typu działań ratowniczo-gaśniczych.

W tegorocznym Katalogu „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności” przeszło jedna czwarta z 42 opisanych technologii powstała z udziałem Wojskowej Akademii Technicznej.

Wyróżniony pojazd strażacki jest demonstratorem technologii opracowanej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej, który ma na swoim koncie również uwzględniony w katalogu wagon do przewozu naczep, oraz na Wydziale Cybernetyki, który zaprezentował ponadto: inteligentną odzież wraz z aplikacjami dla sportowców (opracowaną we współpracy z firmą NUTPro), wdrożone już w uczelni symulatory szkoleniowe dla wojska i służb, a także narzędzie umożliwiające semantyczne poszukiwanie informacji i zarządzanie wiedzą w obszarze zaginięć oraz poszukiwania osób.

Więcej informacji dostępnych na stronie Wojskowej Akademii Technicznej.