Webinaria dot. Erasmus+

12.04.2021

Zapraszamy na spotkania informacyjne o Partnerstwach w zakresie współpracy (Cooperation Partnerships) dla szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+ 2021-2027.

3 terminy do wyboru:

 • Wtorek | 20 kwietnia 2021 r.
 • Środa | 21 kwietnia 2021 r.
 • Czwartek | 29 kwietnia 2021 r.

Konieczna jest uprzednia rejestracja.

Cele spotkania: przekazanie potencjalnym wnioskodawcom informacji na temat Partnerstw w zakresie współpracy (Cooperation Partnerships) dla szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ 2021-2027 (konkurs wniosków 2021), które pomogą w przygotowaniu projektów wysokiej jakości. Uczestnicy uzyskają zarówno podstawowe informacje o zasadach realizacji projektów i wnioskowaniu, jak i wskazówki od beneficjentów doświadczonych w realizacji projektów tego typu w ramach Programu Erasmus+ 2014-2020.

Spotkanie jest skierowane do osób z całej Polski:

 • pracowników dydaktycznych uczelni ze wszystkich dyscyplin naukowych, pragnących realizować projekty międzynarodowe w obszarze szkolnictwa wyższego,
 • nauczycieli akademickich, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia,
 • pracowników uczelni zainteresowanych rozwojem własnym i studentów,
 • pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych.

Co to są Partnerstwa w zakresie współpracy (Cooperation Partnerships)?

 • projekty edukacyjne,
 • wspierają umiędzynarodowienie poprzez umożliwienie współpracy z uczelniami i innymi instytucjami z różnych krajów,
 • mają na celu podnoszenie jakości kształcenia, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, wymianę dobrych praktyk i dostosowanie uczelni i systemów szkolnictwa wyższego do zmieniającego się świata,
 • trwają od 1 roku do 3 lat,
 • oferują dofinansowanie od 100 do 400 tys. euro.

Więcej szczegółów oraz program spotkań dostępne są w załączniku poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią pliku.

AttachmentSize
PDF icon program_partnerstwa_wspolpracy.pdf419.92 KB