Zespół z WCY wygrywa prestiżowy NATO TIDE Hackathon!

19.04.2021

Gratulacje dla zespołu "Daebak" z Wydziału Cybernetyki za zwycięstwo w tegorocznej, wiosennej edycji prestiżowego konkursu NATO TIDE Hackathon. Podchorążowie z WCY w składzie: Michał, Jakub, Bartosz i Michał zwyciężyli w kategorii - Przyszłość oceny uszkodzeń bojowych.

Tegoroczna edycja NATO TIDE Hackathon dotyczyła trzech głównych obszarów:

  • Przyszłość oceny uszkodzeń bojowych (Future of Battle Damage Assessment - BDA Challenge),
  • Zarządzanie informacjami medycznymi (Medical Challenge),
  • kategoria otwarta (Open Challenge).

Zwycięski zespół podchorążych z Wydziału Cybernetyki WAT uczestniczył w wyzwaniu BDA Challenge, w ramach którego zbudował rozwiązanie programowe do wsparcia procesu opracowania raportu oceny uszkodzeń bojowych (Battle Damage Assessnent). W celu kompleksowego podejścia do problemu wyróżniono następujące fazy procesu opracowywania raportu:

  • Phase 1 - ocena poziomu fizycznych zniszczeń obiektów, na podstawie zdjęć satelitarnych, z wykorzystaniem algorytmów głębokiego uczenia (Deep Learning),
  • Phase 2 - ocena zniszczeń funkcjonalnych obiektów w oparciu o wyniki oceny uzyskanej w Phase 1 oraz dodatkowe dane zbierane ze źródeł otwartych (OSINT),
  • Phase 3 - ocena wpływu zniszczeń obiektów na działanie całego system, którego obiekty były przedmiotem zniszczenia (awarii lub ataku), z wykorzystaniem rozwiązań klasy GIS oraz algorytmów z obszaru teorii grafów i sieci.

Podchorążowie z Wydziału Cybernetyki zastosowali modułową architekturę rozwiązania, co umożliwia wymianę lub modyfikację wybranych modułów (realizujących poszczególne fazy procesu opracowywania raportu) bez ingerencji w pozostałe. Zbudowane rozwiązanie programowe może zostać wykorzystane nie tylko do opracowywania oceny zniszczeń systemu dystrybucji energii elektrycznej (czego dotyczył scenariusz przedstawiony w konkursie) ale dowolnego systemu cywilnego lub wojskowego.

Tegoroczna edycja konkursu TIDE Hackathon organizowanego przez ACT (Allied Command Transformation) NATO odbyła się w dniach 12-16 kwietnia. Zgodnie z kilkuletnią już praktyką, Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej uczestniczył w wydarzeniu, a w związku z licznym sukcesami w minionych latach, oczekiwania były bardzo wysokie. Z jednej strony było to dla naszych uczestników konkursu mobilizujące ale z drugiej onieśmielające, bo jasnym jest że nie zawsze sukcesy w historycznych edycjach zwiększają szanse wygranej w kolejnym konkursie. Jednak i tym razem nasi podchorążowie pokazali, że przełamują kolejne granice. Mamy do czynienia naprawdę z wielkim sukcesem, bo podchorążowie 5 roku studiów mierzyli się z zespołami z różnych krajów NATO i zajęli pierwsze miejsce w bardzo trudnej kategorii "Future of Battle Damage Assessment". TIDE Hackathon to miejsce gdzie prototypowane są najbardziej innowacyjne koncepcję i technologie. Podejście takie ułatwia późniejsze planowanie i programowanie osiągania zdolności przez siły zbrojne poszczególnych państw. Udział w konkursie jest więc zarówno przygodą, jak również sposobem na pozyskanie cennego doświadczenia, które jest nie do przecenienia. Podchorążowie Wydziału Cybernetyki wykazali się wiedzą z różnych dziedzin szeroko rozumianej informatyki, w szczególności sztucznej inteligencji, analizy grafów i sieci oraz budowy skalowalnych architektury systemów informatycznych. - powiedział płk. dr inż. Rafał Kasprzyk Zastępca Dziekana WCY.

Warto w tym miejscu wpomnieć, że jest to już kolejny sukces zespołu z WCY w tym jakże prestiżowym konkursie: