Bieżąca organizacja pracy i procesu dydaktycznego w Wydziale Cybernetyki

28.04.2021

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju oraz Zarządzeniem Rektora WAT nr 25/RKR/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. „w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni oraz przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2” Dziekan Wydziału Cybernetyki utrzymuje w mocy wytyczne i zalecenia wydane w komunikatach nr 5 i 6 do dnia 30 czerwca 2021 roku.