Wręczenie nagród laureatom XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego

26.05.2021

W dniu 25.05.2021 r. odbyło się spotkanie z laureatami XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego, w którym to udział wzięli:

  • prorektor ds. studenckich dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT;
  • prodziekan ds. studenckich WCY dr Joanna Piasecka;
  • starszy specjalista DSS mgr inż. Wiesław Szczygielski
  • zwycięzca konkursu Michał Skrobucha z Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniku, z Liceum Ogólnokształcącego wraz z ojcem;
  • laureat II miejsca Krzysztof Kijewski z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Kraśniku wraz z matką i siostrą;

Prorektor ds. studenckich WAT dr. hab. Monika Szyłkowska pogratulowała laureatom konkursu osiągniętych wyników oraz zapewniła, że po zdaniu matury mają miejsce na wybranym przez siebie kierunku cywilnym studiów w WAT. W przypadku podjęcia studiów w WAT otrzymają także stypendium naukowe oraz bezpłatne zakwaterowanie przez pierwszy rok studiów. Zapoznała również uczniów z kierunkami studiów w WAT, ze szczególnym zwróceniem uwagi na studia na Wydziale Cybernetyki. Laureaci zapewnili, iż są zainteresowani podjęciem studiów na WCY (kryptologia oraz informatyka). Po spotkaniu laureatom konkursu zostały wręczone nagrody rzeczowe ufundowane przez Rektora-Komendanta WAT, Burmistrza Błonia oraz Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. 

Po uroczystym wręczeniu nagród zwycięzca konkursu Michał Skrobucha został zaproszony przez prodziekan ds. studenckich dr Joannę Piasecką oraz dyrektora IMiK dr. hab. Marka Kojdeckiego, prof. WAT na spotkanie, na którym szczegółowo zaprezentowano mu kierunek Kryptologia i Cyberbezpieczeństwo prowadzony przez Wydział Cybernetyki. W spotkaniu tym uczestniczył także on-line mgr Kamil Kaczyński. Równolegle odbyło się spotkanie laureata II miejsca konkursu Krzysztofa Kijewskiego z dziekanem Wydziału Cybernetyki dr. hab. inż. Zbigniewem Tarapatą, prof. WAT oraz prodziekanem ds. naukowych WCY dr. hab. inż. Januszem Furtakiem, prof. WAT, na którym zaprezentowano uczniowi program studiów na kierunku Informatyka możliwości wyboru w późniejszym czasie specjalizacji oraz ścieżek kształcenia. 

Mamy nadzieję, że od października obaj laureaci podejmą studia na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej i będą mogli realizować tutaj swoje pasje i zainteresowania.