Płk Kasprzyk gościem webinarium „Nowe koncepcje operacyjne w domenie lądowej”

23.06.2021

Podczas webinarium wraz z zaproszonymi gośćmi wymienione zostały opinie umożliwiające operacjonalizację spojrzenia na działania, które w przyszłości będą prowadzone w domenie lądowej - postrzeganej jako integralna składowa wielodomenowości.

Płk dr inż. Rafał Kasprzyk – zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki WAT, na webinarium organizowanym przez Sztab Generalny WP oraz Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych zajął się podkreślaną przez przedmówców coraz większą rolą sztucznej inteligencji w Joint All Domain Command&Control (JADC2). Ponadto, przedstawił On kierunki rozwoju sztucznej inteligencji, a także postępy w pracach nad nią uzyskiwane przez czołowe mocarstwa globu tj. USA, Rosję i Chiny. Odpowiedział również na pytania o stan prac w przedmiotowym temacie w SZ RP.

Zapraszamy do zapoznania się z konkluzjami debaty „Nowe koncepcje operacyjne w domenie lądowej”, po które odsyłamy na stronę internetową organizatora.