Konferencja "Innowacje w niewydolności serca w zakresie teleopieki i terapii"

08.09.2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji "Innowacje w niewydolności serca w zakresie teleopieki i terapii", która odbywa się w dniach 7-10 września br.

Wydarzenie poświęcone jest nowoczesnemu podejściu do opieki nad pacjentem z niewydolnością serca, w którym wiodącą rolę pełni personel pielęgniarski i które łączy elementy programów opieki przewlekłej, nieinwazyjnej oceny hemodynamicznej, nowych technologii, telekonsultacji specjalistycznych oraz telemonitoringu domowego. Podstawowym zadaniem teleopieki realizowanej według modelu AMULET jest optymalizacja leczenia i zapobieganie nieplanowym hospitalizacjom, w celu poprawy rokowania pacjentów i redukcji systemowych nakładów finansowych.

W czasie konferencji przedstawione są efekty projektu realizowanego m. in. w Wojskowej Akademii Technicznej: „Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca – projekt AMULET”. Wykłady konferencyjne prezentowane są od godziny 19:00. Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez stronę amulet.care. Zespół prof. Andrzeja Walczaka z naszego wydziału był głównym projektantem i wykonawcą oprogramowania w tym medyczno-informatycznym projekcie. W projekcie opracowano innowacyjną metodę opieki nad chorymi z niewydolnością serca wg koncepcji zaproponowanej przez lidera projektu, Wojskowy Instytut Medyczny. Opracowano i sprawdzono w praktyce klinicznej mobilne pomiary oparte fuzję dwóch sygnałów, sygnału EKG oraz sygnału zmian impedancji klatki piersiowej. Urządzenie do pomiarów zdalnych opracowano i wykonano w Instytucie Aparatury i Techniki Medycznej w Zabrzu (Grupa Łukasiewicz). Nasz zespół, poza pełnym oprogramowaniem rozwiązań projektowych opracował szereg metod matematycznych przetwarzania danych cyfrowych oraz wyznaczania parametrów hemodynamicznych serca. Co ciekawe po raz pierwszy opracowano moduł predykcji zmian parametrów hemodynamicznych. Wyniki projektu przygotowywane są do wdrożenia. Na konferencji wykład pokazujący cechy innowacyjne naszych rozwiązań zaprezentuje prof. Andrzej Walczak. Podkreślić należy, że opracowane innowacje przebadane zostały klinicznie na populacji pacjentów liczącej w sumie ponad 700 osób co pozwoliło na potwierdzenie praktycznej użyteczności demonstrowanych rozwiązań.