Szkolenie BHP

29.09.2021

Studenci I oraz II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych a także doktoranci, rozpoczynający kształcenie w roku akademickim 2021/2022 są zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP  na stronie https://e-learning.wat.edu.pl/ w terminie do 17 października 2021 r.
Dotyczy to także osób, które zaliczały podobne szkolenie w ramach realizacji programu studiów pierwszego stopnia.

Podczas logowania się do platformy szkoleniowej proszę posłużyć się takimi samymi danymi, jak w przypadku studenckiej poczty e-mail.

https://e-learning.wat.edu.pl/ -> Szkolenia pozawydziałowe -> Zespół ds. BHP -> „Szkolenie BHP dla studentów cywilnych” bądź „Szkolenie BHP dla studentów wojskowych”.