Dodatkowy termin odbioru dokumentów

07.10.2021

Studenci I roku studiów niestacjonarnych, którzy nie odebrali jeszcze elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) oraz nie podpisali umowy „uczelnia – student”, proszeni są o przybycie w dniu 9.10.2021 r. o godz. 7:45 przed Biuro przepustek WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2.

Prosimy o punktualne przybycie.
 
W trakcie wydawania dokumentów oraz spotkań organizacyjnych obowiązuje przestrzeganie zasad sanitarno-epidemicznych (osłona twarzy i nosa, dezynfekcja rąk) oraz posiadanie własnych przyborów do pisania.
 
Wymaganym jest, aby każda osoba zakwalifikowana na studia posiadała na spotkaniu:

  • dowód tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem), pozwalający na jednoznaczną identyfikację.